SBIB: Gedragscode laatste kans bouw

“Het ondertekenen van de gedragscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) is de laatste kans om te laten zien dat de bouw integriteit serieus neemt. Het is 2 voor 12 voor de bouw.”, aldus voorzitter Den Dunnen van de Commissie van Toezicht van de SBIB.

“Er zijn straks twee soorten bouwbedrijven: codeleden en niet-codeleden. Serieuze opdrachtgevers moeten daaruit de conclusie trekken dat ze alleen met codeleden in zee willen gaan. Bouwbedrijven die de gedragscode niet willen ondertekenen, zetten zich daarmee min of meer buiten spel.” Den Dunnen neemt de integriteit van aangesloten bedrijven zeer serieus: registratie als codelid moet een keurmerk zijn dat opdrachtgevers de garantie geeft dat dit soort bedrijven handelt volgens de model-gedragscode.

De SBIB heeft de model-bedrijfscode overgenomen die eerder dit jaar is opgesteld door het AVBB en brancheorganisaties en heeft deze als richtsnoer verklaard. Bedrijven die een gedragscode hebben ingevoerd conform dit model, kunnen zich binnenkort aanmelden bij de Stichting.
De Commissie van Toezicht behandelt klachten over de integriteit van bouwbedrijven met een gedragscode en gaat na hoe klachten binnen bedrijven wordt afgehandeld. Een klacht wordt bij voorkeur en in eerste instantie binnen een bedrijf opgelost. Lukt dit niet, dan zal de Commissie de klacht in behandeling nemen. Blijkt een klacht gegrond, dan doet de Commissie een bindende aanbeveling aan de SBIB om maatregelen te treffen tegen het bouwbedrijf dat de bepalingen van de gedragscode overtreedt. Dit kan gaan om berisping, schorsing of verwijdering uit het register van codeleden. Deze sancties worden openbaar gemaakt.

De Commissie van Toezicht bestaat uit:
– drs. R. den Dunnen (oud-secretaris-generaal ministerie van VROM)
– prof. mr. M. van Empel (hoogleraar economisch recht, Universiteit van Amsterdam en Rome)
– prof. mr. H. Franken (hoogleraar recht en informatica, Universiteit Leiden)
– prof. dr. H.J.L. van Luijk (emeritus hoogleraar bedrijfsethiek Nijenrode)
– jhr. ir. C.J.A. Reigersman (voormalig vice-voorzitter Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

SBIB: Gedragscode laatste kans bouw | Infrasite

SBIB: Gedragscode laatste kans bouw

“Het ondertekenen van de gedragscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) is de laatste kans om te laten zien dat de bouw integriteit serieus neemt. Het is 2 voor 12 voor de bouw.”, aldus voorzitter Den Dunnen van de Commissie van Toezicht van de SBIB.

“Er zijn straks twee soorten bouwbedrijven: codeleden en niet-codeleden. Serieuze opdrachtgevers moeten daaruit de conclusie trekken dat ze alleen met codeleden in zee willen gaan. Bouwbedrijven die de gedragscode niet willen ondertekenen, zetten zich daarmee min of meer buiten spel.” Den Dunnen neemt de integriteit van aangesloten bedrijven zeer serieus: registratie als codelid moet een keurmerk zijn dat opdrachtgevers de garantie geeft dat dit soort bedrijven handelt volgens de model-gedragscode.

De SBIB heeft de model-bedrijfscode overgenomen die eerder dit jaar is opgesteld door het AVBB en brancheorganisaties en heeft deze als richtsnoer verklaard. Bedrijven die een gedragscode hebben ingevoerd conform dit model, kunnen zich binnenkort aanmelden bij de Stichting.
De Commissie van Toezicht behandelt klachten over de integriteit van bouwbedrijven met een gedragscode en gaat na hoe klachten binnen bedrijven wordt afgehandeld. Een klacht wordt bij voorkeur en in eerste instantie binnen een bedrijf opgelost. Lukt dit niet, dan zal de Commissie de klacht in behandeling nemen. Blijkt een klacht gegrond, dan doet de Commissie een bindende aanbeveling aan de SBIB om maatregelen te treffen tegen het bouwbedrijf dat de bepalingen van de gedragscode overtreedt. Dit kan gaan om berisping, schorsing of verwijdering uit het register van codeleden. Deze sancties worden openbaar gemaakt.

De Commissie van Toezicht bestaat uit:
– drs. R. den Dunnen (oud-secretaris-generaal ministerie van VROM)
– prof. mr. M. van Empel (hoogleraar economisch recht, Universiteit van Amsterdam en Rome)
– prof. mr. H. Franken (hoogleraar recht en informatica, Universiteit Leiden)
– prof. dr. H.J.L. van Luijk (emeritus hoogleraar bedrijfsethiek Nijenrode)
– jhr. ir. C.J.A. Reigersman (voormalig vice-voorzitter Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB