Overeenkomst binnen- en buitenring Parkstad Limburg

Parkstad Limburg en de Provincie Limburg sluiten een overeenkomst voor de aanleg van een binnen- en buitenring in de Parkstad Limburg. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten vertegenwoordigd in Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. Hiermee onderstrepen Parkstad Limburg en de Provincie het grote strategische belang van de binnen- en buitenring Parkstad voor een goede ruimtelijke en ecomomische ontwikkeling in combinatie met een verantwoorde verkeersafwikkeling in Parkstad Limburg. Aan de overeenkomst verbinden de partijen de noodzaak zo snel mogelijk tot realisatie te komen. Met de aanleg van de binnen– en buitenring is een investering van € 163 miljoen exclusief BTW gemoeid.

De binnenring zal uitgevoerd worden als een stedelijke weg en de buitenring als een regionale vierbaansweg. Het taakstellend budget voor voorbereiding en investering is gesteld op € 163 miljoen exclusief BTW. De Provincie en Parkstad Limburg nemen elk € 81,5 miljoen voor hun rekening ter dekking van dit budget. De hoogte van het budget gaat uit van het gegeven dat gronden in eigendom van Parkstad Limburg en de Provincie beschikbaar worden gesteld tegen de in 2001 vastgestelde prijzen.
Verder maakt een goede samenwerking tussen Parkstad Limburg en de Provincie het mogelijk dat het project binnen dit taakstellend budget wordt uitgevoerd. Afgesproken is dat meevallers en tegenvallers gelijkelijk gedragen worden. Op de tweede plaats geldt het principe ‘samen uit en thuis’, waarbij afgesproken is samen aan de realisatie te beginnen, maar ook samen door te zetten en vooral het samen af te maken.

Met de gemaakte afspraken is ook de economische uitvoerbaarheid voor de goedkeuring van het bestemmingsplan binnenring gegarandeerd. Dit betekent dat in 2004 gestart wordt met de aanbesteding van de werkzaamheden voor de eerste fase van de binnenring. De ervaringen uit de aanleg van de wegen in het Via Limburg project en Bottleneck Infra project leert dat de komende drie jaar nodig zijn voor het verrichten van verdere studies naar de aanleg van de wegen en het aanpassen van diverse bestemmingsplannen. Daarna kan de aanbesteding van de werkzaamheden voor de buitenring starten.

Beide verantwoordelijke bestuurders reageren enthousiast over de stap voorwaarts die nu gezet is. De heer M.Vestjens, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Provincie Limburg en de heer D. Akkermans, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Parkstad Limburg: “Dit is een belangrijk moment voor Parkstad Limburg. Met de aanleg van de binnen- en buitenring leggen we de basis voor de economische doorontwikkeling van Parkstad Limburg. Dat is met name belangrijk voor het welzijn van de burgers in Parkstad Limburg. Door de aanleg van de binnen- en buitenring verbetert Parkstad Limburg de aansluiting op de door het Rijk aangegeven achterlandverbindingen”.

In het belang van de internationale verkeersafwikkeling wordt in samenwerking met het Duitse ministerie Straben NordRhein-Westfalen onderzocht op welke wijze de buitenring wordt aangesloten op het Duitse wegennet. Voor dit deel wordt verder bekeken in hoeverre Rijks- of Europese bijdragen tot de mogelijkheden behoort.

De bereikbaarheid van woon-, werk-, verzorgings- en recreatiegebieden is van oudsher in Parkstad Limburg ondoorzichtig en omslachtig. Met de binnen- en buitenring krijgt Parkstad Limburg een hoofdstructuur, die bij zo’n stedelijk gebied past en die voor burgers en ondernemers in de regio grote voordelen oplevert. Niet alleen verbetert dit de mogelijkheid om de mobiliteit beter te geleiden, het biedt ook betere mogelijkheden voor een gezonde stedelijke ontwikkeling. Bedrijventerreinen worden beter en zichtbaar bereikbaar, evenals voorzieningen zoals het Parkstad Limburgstadion, Megaland (Pinkpop), Snowworld, Gaia Park Kerkrade, Industrion, Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij en Mondo Verde. De verbeterde infrastructuur geeft dan ook een geweldige economische impuls aan de regio met deze bovenregionale voorzieningen.

Het realiseren van de binnen- en de buitenring kan gezien worden als een zeer belangrijk wapenfeit van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg in een prima samenwerking met de Provincie Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Overeenkomst binnen- en buitenring Parkstad Limburg | Infrasite

Overeenkomst binnen- en buitenring Parkstad Limburg

Parkstad Limburg en de Provincie Limburg sluiten een overeenkomst voor de aanleg van een binnen- en buitenring in de Parkstad Limburg. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten vertegenwoordigd in Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. Hiermee onderstrepen Parkstad Limburg en de Provincie het grote strategische belang van de binnen- en buitenring Parkstad voor een goede ruimtelijke en ecomomische ontwikkeling in combinatie met een verantwoorde verkeersafwikkeling in Parkstad Limburg. Aan de overeenkomst verbinden de partijen de noodzaak zo snel mogelijk tot realisatie te komen. Met de aanleg van de binnen– en buitenring is een investering van € 163 miljoen exclusief BTW gemoeid.

De binnenring zal uitgevoerd worden als een stedelijke weg en de buitenring als een regionale vierbaansweg. Het taakstellend budget voor voorbereiding en investering is gesteld op € 163 miljoen exclusief BTW. De Provincie en Parkstad Limburg nemen elk € 81,5 miljoen voor hun rekening ter dekking van dit budget. De hoogte van het budget gaat uit van het gegeven dat gronden in eigendom van Parkstad Limburg en de Provincie beschikbaar worden gesteld tegen de in 2001 vastgestelde prijzen.
Verder maakt een goede samenwerking tussen Parkstad Limburg en de Provincie het mogelijk dat het project binnen dit taakstellend budget wordt uitgevoerd. Afgesproken is dat meevallers en tegenvallers gelijkelijk gedragen worden. Op de tweede plaats geldt het principe ‘samen uit en thuis’, waarbij afgesproken is samen aan de realisatie te beginnen, maar ook samen door te zetten en vooral het samen af te maken.

Met de gemaakte afspraken is ook de economische uitvoerbaarheid voor de goedkeuring van het bestemmingsplan binnenring gegarandeerd. Dit betekent dat in 2004 gestart wordt met de aanbesteding van de werkzaamheden voor de eerste fase van de binnenring. De ervaringen uit de aanleg van de wegen in het Via Limburg project en Bottleneck Infra project leert dat de komende drie jaar nodig zijn voor het verrichten van verdere studies naar de aanleg van de wegen en het aanpassen van diverse bestemmingsplannen. Daarna kan de aanbesteding van de werkzaamheden voor de buitenring starten.

Beide verantwoordelijke bestuurders reageren enthousiast over de stap voorwaarts die nu gezet is. De heer M.Vestjens, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Provincie Limburg en de heer D. Akkermans, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Parkstad Limburg: “Dit is een belangrijk moment voor Parkstad Limburg. Met de aanleg van de binnen- en buitenring leggen we de basis voor de economische doorontwikkeling van Parkstad Limburg. Dat is met name belangrijk voor het welzijn van de burgers in Parkstad Limburg. Door de aanleg van de binnen- en buitenring verbetert Parkstad Limburg de aansluiting op de door het Rijk aangegeven achterlandverbindingen”.

In het belang van de internationale verkeersafwikkeling wordt in samenwerking met het Duitse ministerie Straben NordRhein-Westfalen onderzocht op welke wijze de buitenring wordt aangesloten op het Duitse wegennet. Voor dit deel wordt verder bekeken in hoeverre Rijks- of Europese bijdragen tot de mogelijkheden behoort.

De bereikbaarheid van woon-, werk-, verzorgings- en recreatiegebieden is van oudsher in Parkstad Limburg ondoorzichtig en omslachtig. Met de binnen- en buitenring krijgt Parkstad Limburg een hoofdstructuur, die bij zo’n stedelijk gebied past en die voor burgers en ondernemers in de regio grote voordelen oplevert. Niet alleen verbetert dit de mogelijkheid om de mobiliteit beter te geleiden, het biedt ook betere mogelijkheden voor een gezonde stedelijke ontwikkeling. Bedrijventerreinen worden beter en zichtbaar bereikbaar, evenals voorzieningen zoals het Parkstad Limburgstadion, Megaland (Pinkpop), Snowworld, Gaia Park Kerkrade, Industrion, Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij en Mondo Verde. De verbeterde infrastructuur geeft dan ook een geweldige economische impuls aan de regio met deze bovenregionale voorzieningen.

Het realiseren van de binnen- en de buitenring kan gezien worden als een zeer belangrijk wapenfeit van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg in een prima samenwerking met de Provincie Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg