Nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen

Dr. Sybe Schaap (57) uit Emmeloord is de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse waterschappen. De ledenvergadering van de Unie bekrachtigde vandaag unaniem zijn benoeming. Schaap is de opvolger van ir. J.J. de Graeff, die op 1 oktober jl. directeur werd van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Sybe Schaap is al zeventien jaren actief bij de waterschappen. Hij was onder andere dijkgraaf van het voormalige Waterschap Noordoostpolder en voorzitter van het vroegere Zuiveringsschap West-Overijssel. Op dit moment is hij dijkgraaf (voorzitter) van het Waterschap Groot Salland. Hij combineert die functie met het voorzitterschap van de Unie.

Schaap doorliep de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden, behaalde het MO Economie en is doctor in de sociale wetenschappen en de wijsbegeerte. Hij doceert filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Karel Universiteit in Praag. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Recentelijk verscheen een boek van hem over de Duitse filosoof Nietzsche.

De nieuwe Unievoorzitter krijgt de komende jaren te maken met voor de waterschappen belangrijke dossiers, zoals de uitvoering van het zogenoemde Waterbeleid 21e eeuw (ruimte voor water, Nationaal Bestuursakkoord Water), de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (schoon oppervlaktewater) en de bestuurlijke vernieuwing van de waterschappen.

Schaap is voorstander van een zo open mogelijke houding van de waterschappen ten opzichte van de samenleving (politiek, burgers). Hij heeft bovendien de ‘oplossingsgerichte’ samenwerking met andere overheden en belangenorganisaties hoog in het vaandel staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen

Nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen | Infrasite

Nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen

Dr. Sybe Schaap (57) uit Emmeloord is de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse waterschappen. De ledenvergadering van de Unie bekrachtigde vandaag unaniem zijn benoeming. Schaap is de opvolger van ir. J.J. de Graeff, die op 1 oktober jl. directeur werd van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Sybe Schaap is al zeventien jaren actief bij de waterschappen. Hij was onder andere dijkgraaf van het voormalige Waterschap Noordoostpolder en voorzitter van het vroegere Zuiveringsschap West-Overijssel. Op dit moment is hij dijkgraaf (voorzitter) van het Waterschap Groot Salland. Hij combineert die functie met het voorzitterschap van de Unie.

Schaap doorliep de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden, behaalde het MO Economie en is doctor in de sociale wetenschappen en de wijsbegeerte. Hij doceert filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Karel Universiteit in Praag. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Recentelijk verscheen een boek van hem over de Duitse filosoof Nietzsche.

De nieuwe Unievoorzitter krijgt de komende jaren te maken met voor de waterschappen belangrijke dossiers, zoals de uitvoering van het zogenoemde Waterbeleid 21e eeuw (ruimte voor water, Nationaal Bestuursakkoord Water), de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (schoon oppervlaktewater) en de bestuurlijke vernieuwing van de waterschappen.

Schaap is voorstander van een zo open mogelijke houding van de waterschappen ten opzichte van de samenleving (politiek, burgers). Hij heeft bovendien de ‘oplossingsgerichte’ samenwerking met andere overheden en belangenorganisaties hoog in het vaandel staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen