Internetsite SBIB operationeel

De internetsite van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) is vanaf 15 december 2003 te bereiken. Het adres is
www.sbib.nl. Op de site staan naast informatie over de Stichting en de gedragscode, ook een eenvoudig registratieformulier en een klachtenformulier.

De SBIB is opgericht om ondernemingen te registreren die een gedragscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model. Ondernemingen geven via het invoeren en naleven van de gedragscode aan zich verre te houden van niet-integere praktijken. Dit is een van de manieren waarop de bouw het vertrouwen in de sector wil herstellen. Komt de ingevoerde gedragscode van een onderneming overeen met de model-bedrijfscode van de SBIB, dan kan een onderneming zich snel en eenvoudig registreren. Aangemelde ondernemingen worden opgenomen in een openbaar register. Dit register staat op de internetsite van de Stichting. Wil een opdrachtgever nagaan of een bepaalde bouwonderneming een geregistreerde onderneming is, dan kan dit eenvoudig gebeuren.

Een onderdeel van de SBIB is de Commissie van Toezicht. Deze Commissie behandelt klachten over overtredingen van de gedragscode door geregistreerde ondernemingen. Een klacht wordt in eerste instantie binnen de betreffende onderneming opgelost. Lukt dit niet, dan kan behandelt de Commissie klacht en adviseert het de stichting bindend over sancties. Deze sancties, die uiteenlopen van berisping, schorsing of verwijdering, worden openbaar gemaakt.

Voor meer informatie over de SBIB, de gedragscode, de registratie- en klachtenprocedure kijk op www.sbib.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB