EU: Groen licht joint venture BAM en Van Oord

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een voorgenomen operatie waardoor de baggeractiviteiten van de Nederlandse onderneming Koninklijke BAM Groep zullen worden gefuseerd met die van Van Oord Groep NV, een gemeenschappelijke onderneming tussen MerweOord en NPM. Deze samensmelting zal de wereldleider voor het verwijderen van zand en andere materialen van zee- en rivierbodems creëren, die echter nog met voldoende concurrentie te maken zal krijgen.

Op 10 november werd bij de Commissie een transactie aangemeld, waarbij door BAM en Van Oord een gemeenschappelijke onderneming in de baggersector wordt opgericht onder de naam Bagger Holding. BAM zal Ballast HAM Dredging B.V. in de gemeenschappelijke onderneming inbrengen, terwijl MerweOord en NPM hun gemeenschappelijke onderneming Van Oord Groep NV zullen inbrengen. BAM zal actief blijven in zijn belangrijkste activiteitensector, de bouw en vastgoed.

Baggeren is de activiteit waarbij sediment of ander materiaal van de bodem van de zee, rivieren of meren wordt verwijderd en naar elders wordt getransporteerd voor opslag, landaanwinning of ander gebruik. Deze activiteit omvat ook de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, grondverbetering, het graven van sleuven voor onderzeese pijpleidingen en afgezonken tunnels en verwijdering van oppervlaktelagen.

Door de aangemelde operatie wordt de grootste speler op de wereldwijde open markt voor grote baggerprojecten gecreëerd. Gezien het resterende aantal grote spelers en de aanwezigheid van andere goed uitgeruste spelers op wereldvlak, heeft de Commissie echter geoordeeld dat nog voldoende concurrentiedruk blijft bestaan.

De Commissie heeft vastgesteld dat door de operatie ook de grootste speler voor kleine baggerprojecten in Nederland wordt gecreëerd. Ook hier blijven er echter drie sterke en talrijke kleine concurrenten bestaan.

Er zij op gewezen dat op beide markten, zowel de grote als de kleine, opdrachten doorgaans worden toegekend via een openbare aanbestedingsprocedure.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Europese Commissie

EU: Groen licht joint venture BAM en Van Oord | Infrasite

EU: Groen licht joint venture BAM en Van Oord

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een voorgenomen operatie waardoor de baggeractiviteiten van de Nederlandse onderneming Koninklijke BAM Groep zullen worden gefuseerd met die van Van Oord Groep NV, een gemeenschappelijke onderneming tussen MerweOord en NPM. Deze samensmelting zal de wereldleider voor het verwijderen van zand en andere materialen van zee- en rivierbodems creëren, die echter nog met voldoende concurrentie te maken zal krijgen.

Op 10 november werd bij de Commissie een transactie aangemeld, waarbij door BAM en Van Oord een gemeenschappelijke onderneming in de baggersector wordt opgericht onder de naam Bagger Holding. BAM zal Ballast HAM Dredging B.V. in de gemeenschappelijke onderneming inbrengen, terwijl MerweOord en NPM hun gemeenschappelijke onderneming Van Oord Groep NV zullen inbrengen. BAM zal actief blijven in zijn belangrijkste activiteitensector, de bouw en vastgoed.

Baggeren is de activiteit waarbij sediment of ander materiaal van de bodem van de zee, rivieren of meren wordt verwijderd en naar elders wordt getransporteerd voor opslag, landaanwinning of ander gebruik. Deze activiteit omvat ook de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, grondverbetering, het graven van sleuven voor onderzeese pijpleidingen en afgezonken tunnels en verwijdering van oppervlaktelagen.

Door de aangemelde operatie wordt de grootste speler op de wereldwijde open markt voor grote baggerprojecten gecreëerd. Gezien het resterende aantal grote spelers en de aanwezigheid van andere goed uitgeruste spelers op wereldvlak, heeft de Commissie echter geoordeeld dat nog voldoende concurrentiedruk blijft bestaan.

De Commissie heeft vastgesteld dat door de operatie ook de grootste speler voor kleine baggerprojecten in Nederland wordt gecreëerd. Ook hier blijven er echter drie sterke en talrijke kleine concurrenten bestaan.

Er zij op gewezen dat op beide markten, zowel de grote als de kleine, opdrachten doorgaans worden toegekend via een openbare aanbestedingsprocedure.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Europese Commissie