Nieuwe regeling stimuleert technologische samenwerking

Per 1 januari 2004 treedt de nieuwe subsidieregeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten in werking. Hiermee geeft minister Brinkhorst van Economische Zaken invulling aan de eerste actielijn uit de Innovatiebrief, die hij samen met staatssecretaris Van Gennip in oktober naar de Tweede Kamer stuurde. De Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten richt zich op het bevorderen van samenwerking op het terrein van onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Bedrijven en publieke kennisinstellingen worden met deze maatregel gestimuleerd en gefaciliteerd onderzoek en ontwikkeling te doen in nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, kunnen bedrijven sneller concurrentie het hoofd bieden en kunnen ze hun kennispositie verbeteren. Hiermee moet de regeling bijdragen aan een duurzame economische groei door het versterken van de innovatiekracht van de Nederlandse economie.

In 2004 is het budget van de regeling circa 80 miljoen Euro. Voor onderzoek en/of ontwikkeling projecten geldt een maximum subsidie van 2 miljoen Euro per project. Het subsidiepercentage voor onderzoek is 50 procent, voor ontwikkeling 25 procent. Wanneer een klein bedrijf (max. 250 werknemers) partner in het project is, kan voor zijn aandeel in het project een subsidieopslag van 10 procent gelden. Daarnaast wordt een opslag van 10 procent verstrekt wanneer een kennisinstelling of een onderneming uit een ander EU-land dan Nederland partner is in het project.

De nieuwe regeling vervangt de bestaande regelingen: Technologische Samenwerking (TS), Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP), het programma Economie, Ecologie & Technologie (EET). Om de doelmatigheid te verhogen, zijn deze regelingen gestroomlijnd in de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten.

Met de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten worden nationale en internationale technologische samenwerkingsprojecten in generieke zin gesubsidieerd. Projecten komen in aanmerking voor de subsidie wanneer ze duidelijk vernieuwend zijn, goede economische perspectieven hebben, technologische samenwerkingen betreffen en bijdragen aan duurzame economische groei. Technologisch innovatieve bedrijven kunnen vanaf 1 maart 2004 een aanvraag indienen bij uitvoeringsorganisatie Senter.

De regeling is gepubliceerd in Staatsblad 494. Aanvullende informatie over de regeling is te vinden op internet:
www.senter.nl/samenwerking
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Nieuwe regeling stimuleert technologische samenwerking | Infrasite

Nieuwe regeling stimuleert technologische samenwerking

Per 1 januari 2004 treedt de nieuwe subsidieregeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten in werking. Hiermee geeft minister Brinkhorst van Economische Zaken invulling aan de eerste actielijn uit de Innovatiebrief, die hij samen met staatssecretaris Van Gennip in oktober naar de Tweede Kamer stuurde. De Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten richt zich op het bevorderen van samenwerking op het terrein van onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Bedrijven en publieke kennisinstellingen worden met deze maatregel gestimuleerd en gefaciliteerd onderzoek en ontwikkeling te doen in nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, kunnen bedrijven sneller concurrentie het hoofd bieden en kunnen ze hun kennispositie verbeteren. Hiermee moet de regeling bijdragen aan een duurzame economische groei door het versterken van de innovatiekracht van de Nederlandse economie.

In 2004 is het budget van de regeling circa 80 miljoen Euro. Voor onderzoek en/of ontwikkeling projecten geldt een maximum subsidie van 2 miljoen Euro per project. Het subsidiepercentage voor onderzoek is 50 procent, voor ontwikkeling 25 procent. Wanneer een klein bedrijf (max. 250 werknemers) partner in het project is, kan voor zijn aandeel in het project een subsidieopslag van 10 procent gelden. Daarnaast wordt een opslag van 10 procent verstrekt wanneer een kennisinstelling of een onderneming uit een ander EU-land dan Nederland partner is in het project.

De nieuwe regeling vervangt de bestaande regelingen: Technologische Samenwerking (TS), Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP), het programma Economie, Ecologie & Technologie (EET). Om de doelmatigheid te verhogen, zijn deze regelingen gestroomlijnd in de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten.

Met de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten worden nationale en internationale technologische samenwerkingsprojecten in generieke zin gesubsidieerd. Projecten komen in aanmerking voor de subsidie wanneer ze duidelijk vernieuwend zijn, goede economische perspectieven hebben, technologische samenwerkingen betreffen en bijdragen aan duurzame economische groei. Technologisch innovatieve bedrijven kunnen vanaf 1 maart 2004 een aanvraag indienen bij uitvoeringsorganisatie Senter.

De regeling is gepubliceerd in Staatsblad 494. Aanvullende informatie over de regeling is te vinden op internet:
www.senter.nl/samenwerking
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken