Heijmans bevestigt winstverwachting 2003

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) verwacht dat de netto winst over 2003 zal uitkomen op de eerder afgegeven verwachting van circa € 75 miljoen. De winst per aandeel na amortisatie van goodwill en aftrek van cumulatief preferent dividend zal daarmee uitkomen op ongeveer € 3,04. Hierbij is geen rekening gehouden met gevolgen van onderzoeken van Openbaar Ministerie en Nederlandse Mededingingsautoriteit naar onregelmatigheden in de sector.

In zijn eindejaarsboodschap 2003 zal Guus Hoefsloot, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, benadrukken dat de inspanningen van de organisatie om onder de huidige marktomstandigheden rendement prioriteit te geven boven groei, hun vruchten afwerpen. Heijmans heeft eerder aangegeven te zoeken naar mogelijkheden prominenter aanwezig te zijn aan de voorkant en achterkant van de waardeketen in de bouw. Aan de voorzijde door meer betrokken te worden bij het ontwerp van bouwprojecten, aan de achterzijde onder andere via onderhouds­activiteiten. Een strategisch plan hiervoor zal in maart 2004 worden bekendgemaakt waarbij ook concrete doelstellingen zullen worden geformuleerd.

De orderportefeuille van Heijmans (het totaal van getekende opdrachten) zal ultimo 2003 op circa € 2.300 miljoen uitkomen (€ 2.317 miljoen ultimo 2002) waarvan ongeveer € 1.250 miljoen voor de activiteit wonen en werken in Nederland, € 500 miljoen voor de activiteit verkeer en vervoer in Nederland, € 75 miljoen voor de activiteit industrie en productie in Nederland en € 475 miljoen voor de Belgische, Engelse en Duitse activiteiten. Over heel 2003 zal het aantal in Nederland door Heijmans verkochte woningen uitkomen op ongeveer 2.745, circa 28% meer dan over 2002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans N.V.

Heijmans bevestigt winstverwachting 2003 | Infrasite

Heijmans bevestigt winstverwachting 2003

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) verwacht dat de netto winst over 2003 zal uitkomen op de eerder afgegeven verwachting van circa € 75 miljoen. De winst per aandeel na amortisatie van goodwill en aftrek van cumulatief preferent dividend zal daarmee uitkomen op ongeveer € 3,04. Hierbij is geen rekening gehouden met gevolgen van onderzoeken van Openbaar Ministerie en Nederlandse Mededingingsautoriteit naar onregelmatigheden in de sector.

In zijn eindejaarsboodschap 2003 zal Guus Hoefsloot, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, benadrukken dat de inspanningen van de organisatie om onder de huidige marktomstandigheden rendement prioriteit te geven boven groei, hun vruchten afwerpen. Heijmans heeft eerder aangegeven te zoeken naar mogelijkheden prominenter aanwezig te zijn aan de voorkant en achterkant van de waardeketen in de bouw. Aan de voorzijde door meer betrokken te worden bij het ontwerp van bouwprojecten, aan de achterzijde onder andere via onderhouds­activiteiten. Een strategisch plan hiervoor zal in maart 2004 worden bekendgemaakt waarbij ook concrete doelstellingen zullen worden geformuleerd.

De orderportefeuille van Heijmans (het totaal van getekende opdrachten) zal ultimo 2003 op circa € 2.300 miljoen uitkomen (€ 2.317 miljoen ultimo 2002) waarvan ongeveer € 1.250 miljoen voor de activiteit wonen en werken in Nederland, € 500 miljoen voor de activiteit verkeer en vervoer in Nederland, € 75 miljoen voor de activiteit industrie en productie in Nederland en € 475 miljoen voor de Belgische, Engelse en Duitse activiteiten. Over heel 2003 zal het aantal in Nederland door Heijmans verkochte woningen uitkomen op ongeveer 2.745, circa 28% meer dan over 2002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans N.V.