Vaart in voorbereiding aanbestedingen stadsvervoer

De vier grote steden moeten zich voorbereiden op de aanbesteding van het stadsvervoer. In een brief aan deze steden uit minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat haar zorgen over de voortgang van processen als ontvlechting, marktconform opereren en aanbesteding van het stadsvervoer. Volgens de Wet personenvervoer 2000 moet het vervoer door gemeentelijke vervoerbedrijven per 1 januari 2006 voor 35 procent zijn aanbesteed en een jaar later geheel. Juist de complexiteit van het stadsvervoer vraagt volgens Peijs om het tijdig en voortvarend starten van de genoemde processen.

De minister constateert dat de eerste resultaten bij aanbestedingen in het streekvervoer positief zijn. Peijs wil de ontwikkelingen bij het stadsvervoer nauwer gaan volgen en verzoekt de besturen van de kaderwetgebieden en de colleges van B&W dan ook uiterlijk 1 april 2004 twee rapportages in te dienen. Het gaat daarbij respectievelijk om een voortgangsrapportage over het te voeren aanbestedingsbeleid en een rapportage over het beleid rond het marktconform opereren van het vervoerbedrijf en de positie van het eigenaarschap. Peijs wil de gegevens gebruiken voor een verdere visievorming rond de aanpak van de aanbesteding bij de gemeentelijke vervoerbedrijven. In het najaar van 2004 worden de aanbestedingen van het stad- en streekvervoer geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vaart in voorbereiding aanbestedingen stadsvervoer | Infrasite

Vaart in voorbereiding aanbestedingen stadsvervoer

De vier grote steden moeten zich voorbereiden op de aanbesteding van het stadsvervoer. In een brief aan deze steden uit minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat haar zorgen over de voortgang van processen als ontvlechting, marktconform opereren en aanbesteding van het stadsvervoer. Volgens de Wet personenvervoer 2000 moet het vervoer door gemeentelijke vervoerbedrijven per 1 januari 2006 voor 35 procent zijn aanbesteed en een jaar later geheel. Juist de complexiteit van het stadsvervoer vraagt volgens Peijs om het tijdig en voortvarend starten van de genoemde processen.

De minister constateert dat de eerste resultaten bij aanbestedingen in het streekvervoer positief zijn. Peijs wil de ontwikkelingen bij het stadsvervoer nauwer gaan volgen en verzoekt de besturen van de kaderwetgebieden en de colleges van B&W dan ook uiterlijk 1 april 2004 twee rapportages in te dienen. Het gaat daarbij respectievelijk om een voortgangsrapportage over het te voeren aanbestedingsbeleid en een rapportage over het beleid rond het marktconform opereren van het vervoerbedrijf en de positie van het eigenaarschap. Peijs wil de gegevens gebruiken voor een verdere visievorming rond de aanpak van de aanbesteding bij de gemeentelijke vervoerbedrijven. In het najaar van 2004 worden de aanbestedingen van het stad- en streekvervoer geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat