Station Utrecht Terwijde vanaf 14 december in gebruik

Vooruitlopend op de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Vleuten is door ProRail in samenwerking met gemeente Utrecht ter hoogte van de wijken Terwijde en Het Zand een tijdelijke station gebouwd. Dit station, Utrecht Terwijde, wordt met ingang van zondag 14 december 2003 door de Nederlandse Spoorwegen in gebruik genomen. Met de trein zijn bewoners uit Leidsche Rijn voortaan binnen vijf minuten op Utrecht Centraal.
De officiële opening wordt verricht door mw. ing. Y. van den Bergh wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Utrecht.

Het station Utrecht Terwijde heeft aan beide kanten van het spoor perrons met een lengte van 210 meter. De beide zijden van het spoor zijn bereikbaar via een loopbrug over de sporen. De gemeente Utrecht heeft aan beide zijde tijdelijke parkeervoorzieningen gemaakt. Bij de halte zijn ook fietsenstallingen geplaatst.
De reizigers kunnen bij een kaartautomaat kaartjes kopen. Daarnaast heeft NS een service- en alarmzuil en een keteninformatiebord met plattegrond (voor- en natransport) geplaatst.
Door een financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is het station uitgerust met extra schuilgelegenheid voor de wachtende passagiers. Gelijktijdig met de opening van het station wordt een rechtstreekse fietsverbinding tussen het station via Terwijde naar bedrijventerrein De Wetering geopend.

Begin 2005 start ProRail met de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling. In de eindsituatie wordt de tijdelijke halte vervangen door een definitief station op deze plaats.
Op het traject Vleuten – Utrecht Centraal is dit het eerste nieuwe station. Wanneer de spoorverdubbeling een feit is zullen er ook treinen stoppen in Utrecht Leidsche Rijn (nabij de A2). Ook krijgt Vleuten een nieuw station op een andere plaatst.
De bouw van het tijdelijke station Utrecht Terwijde inclusief fietsenstallingen heeft ca. 1.5 miljoen euro gekost.

Bediening
Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2004, op zondag 14 december, stoppen de Nederlandse Spoorwegen twee keer per uur bij het station Utrecht Terwijde. Dat is in de richting Utrecht om .17 minuten over en .47 minuten over het hele uur . En in de richting Vleuten – Woerden – Leiden om .12 miniuten en .42. minuten over het hele uur.

Overeenkomsten
Na de officiële ingebruikstelling van station Utrecht Terwijde worden in het Informatiecentrum Leidsche Rijn nog twee overeenkomsten tussen de gemeente Utrecht en ProRail ondertekend.
In de overeenkomsten staan de afspraken die beide organisaties hebben gemaakt over de tracédelen Amsterdam-Rijnkanaal – Utrecht Centraal (inclusief station Utrecht Majella) en Utrecht Centraal – Lunetten (inclusief een nieuw station Utrecht Vaartsche Rijn).
Voor deze tracédelen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat nog geen geld beschikbaar gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Station Utrecht Terwijde vanaf 14 december in gebruik | Infrasite

Station Utrecht Terwijde vanaf 14 december in gebruik

Vooruitlopend op de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Vleuten is door ProRail in samenwerking met gemeente Utrecht ter hoogte van de wijken Terwijde en Het Zand een tijdelijke station gebouwd. Dit station, Utrecht Terwijde, wordt met ingang van zondag 14 december 2003 door de Nederlandse Spoorwegen in gebruik genomen. Met de trein zijn bewoners uit Leidsche Rijn voortaan binnen vijf minuten op Utrecht Centraal.
De officiële opening wordt verricht door mw. ing. Y. van den Bergh wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Utrecht.

Het station Utrecht Terwijde heeft aan beide kanten van het spoor perrons met een lengte van 210 meter. De beide zijden van het spoor zijn bereikbaar via een loopbrug over de sporen. De gemeente Utrecht heeft aan beide zijde tijdelijke parkeervoorzieningen gemaakt. Bij de halte zijn ook fietsenstallingen geplaatst.
De reizigers kunnen bij een kaartautomaat kaartjes kopen. Daarnaast heeft NS een service- en alarmzuil en een keteninformatiebord met plattegrond (voor- en natransport) geplaatst.
Door een financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is het station uitgerust met extra schuilgelegenheid voor de wachtende passagiers. Gelijktijdig met de opening van het station wordt een rechtstreekse fietsverbinding tussen het station via Terwijde naar bedrijventerrein De Wetering geopend.

Begin 2005 start ProRail met de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling. In de eindsituatie wordt de tijdelijke halte vervangen door een definitief station op deze plaats.
Op het traject Vleuten – Utrecht Centraal is dit het eerste nieuwe station. Wanneer de spoorverdubbeling een feit is zullen er ook treinen stoppen in Utrecht Leidsche Rijn (nabij de A2). Ook krijgt Vleuten een nieuw station op een andere plaatst.
De bouw van het tijdelijke station Utrecht Terwijde inclusief fietsenstallingen heeft ca. 1.5 miljoen euro gekost.

Bediening
Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2004, op zondag 14 december, stoppen de Nederlandse Spoorwegen twee keer per uur bij het station Utrecht Terwijde. Dat is in de richting Utrecht om .17 minuten over en .47 minuten over het hele uur . En in de richting Vleuten – Woerden – Leiden om .12 miniuten en .42. minuten over het hele uur.

Overeenkomsten
Na de officiële ingebruikstelling van station Utrecht Terwijde worden in het Informatiecentrum Leidsche Rijn nog twee overeenkomsten tussen de gemeente Utrecht en ProRail ondertekend.
In de overeenkomsten staan de afspraken die beide organisaties hebben gemaakt over de tracédelen Amsterdam-Rijnkanaal – Utrecht Centraal (inclusief station Utrecht Majella) en Utrecht Centraal – Lunetten (inclusief een nieuw station Utrecht Vaartsche Rijn).
Voor deze tracédelen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat nog geen geld beschikbaar gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail