NEN: Makkelijker kiezen apparatuur bij bodemonderzoek

Een sterk vernieuwde Praktijkrichtlijn helpt bodemmilieuonderzoekers bij het selecteren van apparatuur. Deze apparatuur is nodig voor boor- en bemonsteringstechnieken. Ook waterbodemonderzoekers kunnen ermee uit de voeten. Door deze herziening is de NPR 5741 logischer gestructureerd en daardoor duidelijker. Ook is de richtlijn aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

De NPR 5741 geeft richting aan het correct kiezen van boor- en bemonsteringstechnieken, die beschreven staan in de serie normen waartoe ook deze richtlijn behoort. Met de NPR 5741 maakt de onderzoeker onderbouwde keuzes. Ook kiest hij in afzonderlijke situaties voor het juiste instrument.

Zo is er nu een opsplitsing gemaakt tussen boor- en bemonsteringstechnieken voor zowel sediment als voor grond. Moderne technieken die zich inmiddels bewezen hebben, zijn in de norm opgenomen en gekwalificeerd. De technieken die tot slechte of matige onderzoeksresultaten leidden, zijn vervallen. Technieken die bleven, zijn geherkwalificeerd. Daarnaast is de herziene richtlijn rijker geillustreerd met foto’s. Alle genoemde technieken worden in de bijlage van de richtlijn verder uitgelegd. De richtlijn is daarmee praktisch en vooral duidelijk geworden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

NEN: Makkelijker kiezen apparatuur bij bodemonderzoek | Infrasite

NEN: Makkelijker kiezen apparatuur bij bodemonderzoek

Een sterk vernieuwde Praktijkrichtlijn helpt bodemmilieuonderzoekers bij het selecteren van apparatuur. Deze apparatuur is nodig voor boor- en bemonsteringstechnieken. Ook waterbodemonderzoekers kunnen ermee uit de voeten. Door deze herziening is de NPR 5741 logischer gestructureerd en daardoor duidelijker. Ook is de richtlijn aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

De NPR 5741 geeft richting aan het correct kiezen van boor- en bemonsteringstechnieken, die beschreven staan in de serie normen waartoe ook deze richtlijn behoort. Met de NPR 5741 maakt de onderzoeker onderbouwde keuzes. Ook kiest hij in afzonderlijke situaties voor het juiste instrument.

Zo is er nu een opsplitsing gemaakt tussen boor- en bemonsteringstechnieken voor zowel sediment als voor grond. Moderne technieken die zich inmiddels bewezen hebben, zijn in de norm opgenomen en gekwalificeerd. De technieken die tot slechte of matige onderzoeksresultaten leidden, zijn vervallen. Technieken die bleven, zijn geherkwalificeerd. Daarnaast is de herziene richtlijn rijker geillustreerd met foto’s. Alle genoemde technieken worden in de bijlage van de richtlijn verder uitgelegd. De richtlijn is daarmee praktisch en vooral duidelijk geworden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN