De Zuidtangent breidt uit

Op woensdag 10 december om 16.00 uur geven gedeputeerde Cornelis Mooij van Verkeer en Vervoer en wethouder Mieke Blankers van de gemeente Haarlemmermeer het officiële startsein voor de uitbreiding van de Zuidtangent in oostelijke richting. Het eerste onderdeel is de busbrug over de A4: de busbrug vormt een belangrijke verbindende schakel tussen het al bestaande net en de toekomstige Zuidtangent-haltes in Aalsmeer en Uithoorn. Op de brug is een aparte fietsstrook gepland: het is de laatste schakel in de toeristische fietsroute Geniedijk.

De busbrug zal eind 2005 gereed zijn en kost € 15 miljoen. De brug is een gezamenlijk project van provincie Noord-Holland, het ROA, de gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de Stichting Mainport en Groen. Het Rijk subsidieert de brug voor de helft.

De bouw van de busbrug is het eerste onderdeel van het uitbreidingsproject. De brug overspant 2 x 2 parallel-wegen, 2 busbanen en een 2 x 4-baans snelweg. De busbrug geeft niet alleen de Zuidtangent in oostelijke richting ruim baan, maar garandeert ook de doorstroming voor de bussen uit Alphen a/d Rijn naar Schiphol (de lijnen 197 en 370). Via nieuw te bouwen op- en afritten langs de A4 kunnen deze de busbaan en de busbrug bereiken.

De voorbereidingen voor de bouw van de tweede busbrug, die loopt tot de Fokkerweg, zijn in volle gang. De derde fase is het geplande traject door Aalsmeer, na de omlegging van de N201. Over de precieze inpassing zijn nog gesprekken gaande met de gemeente Aalsmeer. De vierde fase is de doortrekking tot het busstation in Uithoorn. Op 18 december valt hierover een definitief besluit.

Voor de naamgeving van de bus/fietsbrug zal in januari 2004 een prijsvraag worden uitgeschreven. Belangstellenden kunnen dan suggesties doen voor een naam voor de nieuwe brug, die ook op de brug zal worden vermeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

De Zuidtangent breidt uit | Infrasite

De Zuidtangent breidt uit

Op woensdag 10 december om 16.00 uur geven gedeputeerde Cornelis Mooij van Verkeer en Vervoer en wethouder Mieke Blankers van de gemeente Haarlemmermeer het officiële startsein voor de uitbreiding van de Zuidtangent in oostelijke richting. Het eerste onderdeel is de busbrug over de A4: de busbrug vormt een belangrijke verbindende schakel tussen het al bestaande net en de toekomstige Zuidtangent-haltes in Aalsmeer en Uithoorn. Op de brug is een aparte fietsstrook gepland: het is de laatste schakel in de toeristische fietsroute Geniedijk.

De busbrug zal eind 2005 gereed zijn en kost € 15 miljoen. De brug is een gezamenlijk project van provincie Noord-Holland, het ROA, de gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de Stichting Mainport en Groen. Het Rijk subsidieert de brug voor de helft.

De bouw van de busbrug is het eerste onderdeel van het uitbreidingsproject. De brug overspant 2 x 2 parallel-wegen, 2 busbanen en een 2 x 4-baans snelweg. De busbrug geeft niet alleen de Zuidtangent in oostelijke richting ruim baan, maar garandeert ook de doorstroming voor de bussen uit Alphen a/d Rijn naar Schiphol (de lijnen 197 en 370). Via nieuw te bouwen op- en afritten langs de A4 kunnen deze de busbaan en de busbrug bereiken.

De voorbereidingen voor de bouw van de tweede busbrug, die loopt tot de Fokkerweg, zijn in volle gang. De derde fase is het geplande traject door Aalsmeer, na de omlegging van de N201. Over de precieze inpassing zijn nog gesprekken gaande met de gemeente Aalsmeer. De vierde fase is de doortrekking tot het busstation in Uithoorn. Op 18 december valt hierover een definitief besluit.

Voor de naamgeving van de bus/fietsbrug zal in januari 2004 een prijsvraag worden uitgeschreven. Belangstellenden kunnen dan suggesties doen voor een naam voor de nieuwe brug, die ook op de brug zal worden vermeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland