AVBB blij met voortvarende aanpak planschade

Hoewel de exacte tekst van de planschaderegeling nog niet bekend is, is het AVBB blij dat minister Dekker (VROM) op korte termijn een aanvullende planschaderegeling naar de Tweede Kamer stuurt.

De ministerraad heeft op 5 december jl. ingestemd met de aanvullende planschaderegeling. Het AVBB vindt de huidige situatie onbevredigend omdat veel gemeenten geen bouwplannen (verder) willen ontwikkelen uit angst voor mogelijke schadeclaims. Een arrest van de Hoge Raad van 2 mei 2003 maakte duidelijk dat gemeenten niet zomaar planschadekosten op bouwers kunnen afwentelen.

Op voorstel van minister Dekker wordt een artikel (49a) toegevoegd aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Gemeenten kunnen in het vervolg een overeenkomst sluiten over gehele of gedeeltelijke afwenteling van de planschadekosten op ontwikkelaars en bouwers. Het AVBB verwacht dat de nieuwe regeling voldoende ruimte laat voor goede afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars en bouwers. In zijn reactie op de nieuwe WRO heeft het AVBB aangegeven een eigen risico van 5% voor planschade redelijk te vinden. Wel pleit het AVBB voor een verkorting van de termijn voor indiening van een planschadeclaim van vijf jaar naar twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB blij met voortvarende aanpak planschade | Infrasite

AVBB blij met voortvarende aanpak planschade

Hoewel de exacte tekst van de planschaderegeling nog niet bekend is, is het AVBB blij dat minister Dekker (VROM) op korte termijn een aanvullende planschaderegeling naar de Tweede Kamer stuurt.

De ministerraad heeft op 5 december jl. ingestemd met de aanvullende planschaderegeling. Het AVBB vindt de huidige situatie onbevredigend omdat veel gemeenten geen bouwplannen (verder) willen ontwikkelen uit angst voor mogelijke schadeclaims. Een arrest van de Hoge Raad van 2 mei 2003 maakte duidelijk dat gemeenten niet zomaar planschadekosten op bouwers kunnen afwentelen.

Op voorstel van minister Dekker wordt een artikel (49a) toegevoegd aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Gemeenten kunnen in het vervolg een overeenkomst sluiten over gehele of gedeeltelijke afwenteling van de planschadekosten op ontwikkelaars en bouwers. Het AVBB verwacht dat de nieuwe regeling voldoende ruimte laat voor goede afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars en bouwers. In zijn reactie op de nieuwe WRO heeft het AVBB aangegeven een eigen risico van 5% voor planschade redelijk te vinden. Wel pleit het AVBB voor een verkorting van de termijn voor indiening van een planschadeclaim van vijf jaar naar twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB