Leendert Bouter nieuwe HID

Ir. L.C. (Leendert) Bouter is benoemd tot hoofdingenieur-directeur van de Bouwdienst. De opvolger van ir. M.J. Olierook treedt in dienst per 1 maart 2004. De Bouwdienst is het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat. Het ontwikkelt, bouwt en onderhoudt infrastructurele en waterbouwkundige werken met een maatschappelijk belang.

De heer Bouter trad na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft, in 1971 in dienst bij Rijkswaterstaat. Hij werd beleidsmedewerker bij de afdeling Water op de Hoofddirectie. Na vijf jaar maakte hij de overstap naar de directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Daar hield hij zich als coordinator bezig met onderzoek en advisering.

Vanaf 1980 was Leendert Bouter hoofd van de hoofdafdeling Waterkwaliteit en Waterbeheer bij de Directie Benedenrivieren. Tussen 1987 en 1997 was hij directeur Realisatie werken en verkeer en vervoer bij de Directie Zuid-Holland. Tevens was hij de laatste jaren plaatsvervangend HID van deze directie. Van de Directie Zuid-Holland maakt Leendert Bouter een jaar de overstap naar de Directie Limburg om tijdelijk de functie van HID op zich te nemen.

In 1998 werd Leendert Bouter projectdirecteur van het project Betuweroute. De laatste functie die Leendert Bouter bekleedde was HID van de Directie HSL-Zuid. Onder zijn leiding heeft de Directie HSL-Zuid samen met het bedrijfsleven grote stappen vooruit gezet in de realisatie van het infrastructurele deel van de Hogesnelheidslijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Bouwdienst RWS