TB Hanzelijn en WOTB Hattem–Zwolle ter inzage

Gedurende de periode van 5 december 2003 tot en met 16 januari 2004 ligt het volgende document ter inzage:
• Tracébesluit Hanzelijn.
Hierop is beroep mogelijk bij de Raad van State. Onderdeel van het Tracébesluit is het Inspraakrapport
ontwerp-tracébesluit en Wijzigingen
ontwerp-tracébesluit Hanzelijn.
Gedurende de periode van 5 december 2003 tot en met 18 december 2003 ligt het volgende document ter inzage:
• Wijzigingen ontwerp-tracébesluit Hanzelijn Hattem – Zwolle.
Hierop is inspraak mogelijk via het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

Bijzonder in het Tracébesluit Hanzelijn is dat het deel A28 tot en met de IJsselbrug in Hattem en Zwolle en de omgeving van de Willemsvaart in Zwolle nog niet is opgenomen. De aanpassing naar aanleiding van inspraak is op het deel in Hattem zo ingrijpend dat deze
niet tijdig in het WOTB Hanzelijn van september 2003 kon worden opgenomen. Voor deze trajectdelen wordt een tweede WOTB uitgebracht;
het WOTB Hattem – Zwolle. Dit betekent
dat de genoemde delen van het traject
nog één stap in de procedure achterlopen.
Deze delen kunnen daarom nog niet worden opgenomen in het Tracébesluit Hanzelijn.
Na de ter inzage legging van het WOTB Hattem – Zwolle en na het verwerken van eventuele inspraakreacties wordt het Tracébesluit Hanzelijn in maart 2004 aangevuld met het trajectdeel A28-IJsselbrug en met de omgeving van de Willemsvaart in Zwolle. Tegen deze aanvulling van het Tracébesluit is op dat
moment weer gedurende 6 weken beroep bij de Raad van State mogelijk.
De aanpassingen zijn beschreven in het document “Wijzigingen ontwerp-tracébesluit Hanzelijn Hattem – Zwolle.”

De Hanzelijn is een nieuwe spoorverbinding die Lelystad via Dronten en Kampen verbindt met Zwolle. Door de komst van de Hanzelijn komt het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd dichter bij de Randstad te liggen. Bovendien bevordert de spoorlijn
de economische ontwikkeling. De nieuwe
spoorlijn is geschikt voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Het tracébesluit van de nieuwe spoorlijn is vastgesteld. Hiermee is de laatste stap in de besluitvorming over de aanleg van de Hanzelijn afgerond. Eind 2006 start de aanleg en in 2012/2013 moeten de eerste treinen rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

TB Hanzelijn en WOTB Hattem–Zwolle ter inzage | Infrasite

TB Hanzelijn en WOTB Hattem–Zwolle ter inzage

Gedurende de periode van 5 december 2003 tot en met 16 januari 2004 ligt het volgende document ter inzage:
• Tracébesluit Hanzelijn.
Hierop is beroep mogelijk bij de Raad van State. Onderdeel van het Tracébesluit is het Inspraakrapport
ontwerp-tracébesluit en Wijzigingen
ontwerp-tracébesluit Hanzelijn.
Gedurende de periode van 5 december 2003 tot en met 18 december 2003 ligt het volgende document ter inzage:
• Wijzigingen ontwerp-tracébesluit Hanzelijn Hattem – Zwolle.
Hierop is inspraak mogelijk via het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

Bijzonder in het Tracébesluit Hanzelijn is dat het deel A28 tot en met de IJsselbrug in Hattem en Zwolle en de omgeving van de Willemsvaart in Zwolle nog niet is opgenomen. De aanpassing naar aanleiding van inspraak is op het deel in Hattem zo ingrijpend dat deze
niet tijdig in het WOTB Hanzelijn van september 2003 kon worden opgenomen. Voor deze trajectdelen wordt een tweede WOTB uitgebracht;
het WOTB Hattem – Zwolle. Dit betekent
dat de genoemde delen van het traject
nog één stap in de procedure achterlopen.
Deze delen kunnen daarom nog niet worden opgenomen in het Tracébesluit Hanzelijn.
Na de ter inzage legging van het WOTB Hattem – Zwolle en na het verwerken van eventuele inspraakreacties wordt het Tracébesluit Hanzelijn in maart 2004 aangevuld met het trajectdeel A28-IJsselbrug en met de omgeving van de Willemsvaart in Zwolle. Tegen deze aanvulling van het Tracébesluit is op dat
moment weer gedurende 6 weken beroep bij de Raad van State mogelijk.
De aanpassingen zijn beschreven in het document “Wijzigingen ontwerp-tracébesluit Hanzelijn Hattem – Zwolle.”

De Hanzelijn is een nieuwe spoorverbinding die Lelystad via Dronten en Kampen verbindt met Zwolle. Door de komst van de Hanzelijn komt het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd dichter bij de Randstad te liggen. Bovendien bevordert de spoorlijn
de economische ontwikkeling. De nieuwe
spoorlijn is geschikt voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Het tracébesluit van de nieuwe spoorlijn is vastgesteld. Hiermee is de laatste stap in de besluitvorming over de aanleg van de Hanzelijn afgerond. Eind 2006 start de aanleg en in 2012/2013 moeten de eerste treinen rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat