College Fryslân wil bezuinigingen OV opvangen

Het college van Gedeputeerde Staten wil de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer ook voor de tweede helft van 2004 opvangen. Dat betekent dat het college uit de algemene middelen circa € 950.000,- op tafel wil leggen om het voorzieningenniveau in het openbaar vervoer vanaf 1 juli 2004 op peil te houden. Met dit besluit wordt voorkomen dat vanaf 1 juli 2004 fors moet worden ingegrepen in het voorzieningenniveau op de vaste wal en de Waddeneilanden. Het college legt haar besluit voor aan Provinciale Staten die het besluit officieel moeten bekrachtigen.

Fryslân wordt de komende jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen op de rijksbijdrage in de exploitatiekosten voor het openbaar vervoer. Voor 2004 wordt de rijksbijdrage verlaagd met 7% ten opzichte van 2003. Voor 2004 betekent een en ander dat er € 1,9 miljoen minder door het rijk wordt uitbetaald, op de huidige bijdrage van € 26,6 miljoen. Provinciale Staten hebben in juni dit jaar al besloten de bezuinigingen in de eerste helft van 2004 op te vangen uit de aanwezige reserves openbaar vervoer. Ook daarbij ging het om een bedrag van circa € 950.000,-. Met het opvangen van de bezuinigingen blijft het openbaar in vervoer in 2004 op niveau.

Ook voor 2005 staan rijksbezuinigingen in het openbaar vervoer op stapel. Dan nemen de bezuinigingen nog verder toe en wordt de provincie opnieuw geconfronteerd met de vraag hoe die bezuinigingen moeten worden opgevangen. Het college wil daarover in februari 2004 met de staten een discussie aangaan over de toekomst van het openbaar vervoer. Die discussie wordt in januari voorafgegaan door een informatiebijeenkomst voor statenleden over openbaar vervoer. Daarbij wordt breeduit aandacht gegeven aan het openbaar vervoer: hoe zit het met concessies wat is de rol en bevoegdheid van de provincie, hoe zit het met de geldstromen etcetera. De informatiebijeenkomst en de discussie in de staten moeten in september 2004 worden afgerond, de besluitvorming is dan richtinggevend voor zowel de invulling of het opvangen van de bezuinigingen 2005 als ook voor het onderdeel openbaar vervoer in het herziene Provinciale Verkeers- en VervoersPlan (PVVP).

Gedeputeerde Ton Baas wil met het beschikbaar stellen van extra geld voorkomen dat het openbaar vervoer hard getroffen wordt door bezuinigingen zonder eerst met Provinciale Staten een kaderstellende discussie te hebben gevoerd over openbaar vervoer. “De afgelopen jaren is het openbaar vervoer voortdurend getroffen door bezuinigingen. Vervoerders en ook provincies hebben zich al tot het uiterste ingespannen om die bezuinigingen op te vangen. De rek is eruit. De komende bezuinigingen kunnen niet meer met efficiencymaatregelen worden opgevangen. Het is of veel provinciaal geld er tegenaan gooien of snijden in het aanbod. Die discussie moet nu worden gevoerd. De vraag daarbij is of wij in de toekomst ieder dorp openbaar vervoer kunnen en willen bieden”.

Stemmen de staten niet in met het voorstel van het college, dan is het snijden in het aanbod aan openbaar vervoer het enige alternatief. Dat alternatief, waarbij de Provinciale Staten op een aantal punten toestemming moet gegeven om af te mogen wijken van het PVVP, betekent onder meer dat er zondags alleen tussen 14.00 en 21.00 uur op openbaar vervoer wordt aangeboden; dat in avonduren en op zondag ook op het ontsluitend net vraagafhankelijk vervoer mogelijk wordt; de minimumfrequentie op het ontsluitend net op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur wordt verlaagd van eenmaal per uur naar eenmaal per twee uren; de ontsluitende buslijn Leeuwarden – Sint Annaparochie op zaterdag niet langer rijdt en de verbindende buslijn Drachten-Oosterwolde in de avonduren en op zondag in frequentie teruggaat tot een rit per twee uren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

College Fryslân wil bezuinigingen OV opvangen | Infrasite

College Fryslân wil bezuinigingen OV opvangen

Het college van Gedeputeerde Staten wil de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer ook voor de tweede helft van 2004 opvangen. Dat betekent dat het college uit de algemene middelen circa € 950.000,- op tafel wil leggen om het voorzieningenniveau in het openbaar vervoer vanaf 1 juli 2004 op peil te houden. Met dit besluit wordt voorkomen dat vanaf 1 juli 2004 fors moet worden ingegrepen in het voorzieningenniveau op de vaste wal en de Waddeneilanden. Het college legt haar besluit voor aan Provinciale Staten die het besluit officieel moeten bekrachtigen.

Fryslân wordt de komende jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen op de rijksbijdrage in de exploitatiekosten voor het openbaar vervoer. Voor 2004 wordt de rijksbijdrage verlaagd met 7% ten opzichte van 2003. Voor 2004 betekent een en ander dat er € 1,9 miljoen minder door het rijk wordt uitbetaald, op de huidige bijdrage van € 26,6 miljoen. Provinciale Staten hebben in juni dit jaar al besloten de bezuinigingen in de eerste helft van 2004 op te vangen uit de aanwezige reserves openbaar vervoer. Ook daarbij ging het om een bedrag van circa € 950.000,-. Met het opvangen van de bezuinigingen blijft het openbaar in vervoer in 2004 op niveau.

Ook voor 2005 staan rijksbezuinigingen in het openbaar vervoer op stapel. Dan nemen de bezuinigingen nog verder toe en wordt de provincie opnieuw geconfronteerd met de vraag hoe die bezuinigingen moeten worden opgevangen. Het college wil daarover in februari 2004 met de staten een discussie aangaan over de toekomst van het openbaar vervoer. Die discussie wordt in januari voorafgegaan door een informatiebijeenkomst voor statenleden over openbaar vervoer. Daarbij wordt breeduit aandacht gegeven aan het openbaar vervoer: hoe zit het met concessies wat is de rol en bevoegdheid van de provincie, hoe zit het met de geldstromen etcetera. De informatiebijeenkomst en de discussie in de staten moeten in september 2004 worden afgerond, de besluitvorming is dan richtinggevend voor zowel de invulling of het opvangen van de bezuinigingen 2005 als ook voor het onderdeel openbaar vervoer in het herziene Provinciale Verkeers- en VervoersPlan (PVVP).

Gedeputeerde Ton Baas wil met het beschikbaar stellen van extra geld voorkomen dat het openbaar vervoer hard getroffen wordt door bezuinigingen zonder eerst met Provinciale Staten een kaderstellende discussie te hebben gevoerd over openbaar vervoer. “De afgelopen jaren is het openbaar vervoer voortdurend getroffen door bezuinigingen. Vervoerders en ook provincies hebben zich al tot het uiterste ingespannen om die bezuinigingen op te vangen. De rek is eruit. De komende bezuinigingen kunnen niet meer met efficiencymaatregelen worden opgevangen. Het is of veel provinciaal geld er tegenaan gooien of snijden in het aanbod. Die discussie moet nu worden gevoerd. De vraag daarbij is of wij in de toekomst ieder dorp openbaar vervoer kunnen en willen bieden”.

Stemmen de staten niet in met het voorstel van het college, dan is het snijden in het aanbod aan openbaar vervoer het enige alternatief. Dat alternatief, waarbij de Provinciale Staten op een aantal punten toestemming moet gegeven om af te mogen wijken van het PVVP, betekent onder meer dat er zondags alleen tussen 14.00 en 21.00 uur op openbaar vervoer wordt aangeboden; dat in avonduren en op zondag ook op het ontsluitend net vraagafhankelijk vervoer mogelijk wordt; de minimumfrequentie op het ontsluitend net op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur wordt verlaagd van eenmaal per uur naar eenmaal per twee uren; de ontsluitende buslijn Leeuwarden – Sint Annaparochie op zaterdag niet langer rijdt en de verbindende buslijn Drachten-Oosterwolde in de avonduren en op zondag in frequentie teruggaat tot een rit per twee uren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân