Nieuwe havenbeveiligingswet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het voorstel voor een havenbeveiligingswet. Deze uitvoeringswet is nodig om de in december 2002 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ingestelde internationale regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging – de zgn. ISPS code – in de Nederlandse havens uit te kunnen voeren. De benodigde maatregelen – die ook in een Europese Verordening zijn vastgelegd – treden op 1 juli 2004 in werking.
De belangrijkste maatregelen zijn:
· certificering en handhaving van havenfaciliteiten na goedkeuring van een beveiligingsplan;
· aanstelling van een Nationale Autoriteit voor de Maritieme Beveiliging, van Bevoegde Beveiligingsautoriteiten voor de Havenbeveiliging per zeehaven, en van beveiligingsfunctionarissen voor de havenfaciliteiten, rederijen en onder Nederlandse vlag varende schepen. De Nationale Autoriteit voor de Maritieme Beveiliging heeft een coördinerende en aansturende bevoegdheid ten opzichte van de Bevoegde Autoriteiten voor de Havenbeveiliging. De burgemeesters van de havengemeenten worden aangewezen als Bevoegde Autoriteiten voor de Havenbeveiliging.

Met financiële steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is voor de 16 betrokken havengemeenten door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam een interactief programma ontwikkeld, dat als hulpmiddel dient voor het opstellen van de benodigde beveiligingsplannen. Deze “port facility toolkit” maakt op basis van de door de bedrijven ingevoerde gegevens een actieplan voor de eventueel ontbrekende beveiligingsmaatregelen en het ontwerp-beveiligingsplan voor de havenfaciliteit. Hiermee kunnen de bedrijven voldoen aan de (internationale) wetgeving.

Ook is er voor het havenbedrijfsleven een leidraad voor havenbeveiliging gemaakt. Met dit handboek krijgen de betrokkenen een inhoudelijk en organisatorisch inzicht in de regels en richtlijnen van de nieuwe wetgeving. Met dit handboek en de beschikbaar gestelde toolkit worden de administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven op zijn minst gelijk en waarschijnlijk lager dan die in de andere Europese lidstaten, terwijl de kosten van deze nieuwe regelgeving voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk worden beperkt. Er zijn in Nederland tussen de 320 en 350 bedrijven met havenfaciliteiten die moeten voldoen aan de nieuwe havenbeveiligingswet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat