Kwartje van Kok: Aanleg A4 Midden-Delfland

Minister Karla Peijs trekt 210 miljoen euro uit voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Ze heeft dat vandaag bekend gemaakt. Tijdens overleg met regionale bestuurders zijn verdere afspraken gemaakt over de besteding van het Kwartje van Kok.

Het Kwartje van Kok, een bedrag van 530 miljoen euro jaarlijks, wordt besteed aan het wegwerken van achterstanden in het onderhoud van wegen, benutting en aanleg van wegen en aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Ook het onderhoud van het spoor en waterwegen wordt hiermee gefinancierd.

De bewindsvrouw trekt een bedrag van 330 miljoen euro uit voor de structurele verbetering van de kwaliteit van het hoofdwegennet. De A4 Midden-Delfland valt hier ook onder. Voor onder meer de aanleg van spitstroken, het aanleggen en verbeteren van route-informatiesystemen en het verminderen van overlast bij wegwerkzaamheden komt 715 miljoen euro vrij. Een bedrag van 360 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de regionale bereikbaarheid (onder meer voor de invoering van de OV-chipcard en bruggen over rijkswaterwegen). Deze projecten worden tot 2010 betaald uit het Kwartje van Kok.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Kwartje van Kok: Aanleg A4 Midden-Delfland | Infrasite

Kwartje van Kok: Aanleg A4 Midden-Delfland

Minister Karla Peijs trekt 210 miljoen euro uit voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Ze heeft dat vandaag bekend gemaakt. Tijdens overleg met regionale bestuurders zijn verdere afspraken gemaakt over de besteding van het Kwartje van Kok.

Het Kwartje van Kok, een bedrag van 530 miljoen euro jaarlijks, wordt besteed aan het wegwerken van achterstanden in het onderhoud van wegen, benutting en aanleg van wegen en aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Ook het onderhoud van het spoor en waterwegen wordt hiermee gefinancierd.

De bewindsvrouw trekt een bedrag van 330 miljoen euro uit voor de structurele verbetering van de kwaliteit van het hoofdwegennet. De A4 Midden-Delfland valt hier ook onder. Voor onder meer de aanleg van spitstroken, het aanleggen en verbeteren van route-informatiesystemen en het verminderen van overlast bij wegwerkzaamheden komt 715 miljoen euro vrij. Een bedrag van 360 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de regionale bereikbaarheid (onder meer voor de invoering van de OV-chipcard en bruggen over rijkswaterwegen). Deze projecten worden tot 2010 betaald uit het Kwartje van Kok.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat