Kabinet investeert 800 miljoen in kenniseconomie

Op vrijdag 28 november heeft het kabinet besloten EUR 800 miljoen te investeren in de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Dat heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het geld gaat naar 34 en nog 3 te ontwikkelen projecten, allen samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de top van de Nederlandse wetenschap. Met de subsidie geeft Nederland invulling aan de ambitie van de Europese Unie om in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te zijn. Daarnaast wil het kabinet met het geld een impuls geven aan innovatief onderzoek dat kan bijdragen aan maatschappelijke thema’s als duurzame energie, gezondheidszorg en ruimtegebruik. Het Besluit subsidies investeringen in de kennisinfrastructuur (Bsik) is een samenwerking tussen de ministeries van EZ, OCW, V&W, LNV, VROM en Financiën.

Naast wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijk-economische effecten, was de mate van samenwerking een belangrijk criterium bij de beoordeling van de projecten. Een sterke kenniseconomie komt slechts tot stand als bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen investeren in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van hoogwaardige kennis. Een onafhankelijke adviescommissie (Commissie van Wijzen) oordeelde over de goede mix van innovatief, doch toepasbaar onderzoek en adviseerde het kabinet over de kwaliteit van de projectvoorstellen. De 34 projecten richten zich op uiteenlopende thema’s. Onder de gehonoreerde initiatieven zijn projecten op het gebied van bijvoorbeeld waterhuishouding, maar ook onderzoeken naar grootschalige winning van windenergie en naar het gebruik van stamcellen.

Het kabinetsbesluit komt neer op een investering van EUR 800 miljoen. Hiervan gaat Eur 730 miljoen naar de 34 gehonoreerde projecten, de overige EUR 70 miljoen blijft gereserveerd voor een nadere invulling van het thema Duurzame Systeeminnovatie.

Projecten:
– Hoogwaardig ruimtegebruik:
5 projecten (van de 8 ingediende), in totaal EUR 134 miljoen
O.a. het opzetten van een kennisinfrastructuur rondom klimaatverandering en ruimtegebruik en een project op het gebied van civiele en hydraulische techniek in dichtbevolkte deltagebieden.

Andere projecten vindt u in het persbericht op de website van het ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Kabinet investeert 800 miljoen in kenniseconomie | Infrasite

Kabinet investeert 800 miljoen in kenniseconomie

Op vrijdag 28 november heeft het kabinet besloten EUR 800 miljoen te investeren in de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Dat heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het geld gaat naar 34 en nog 3 te ontwikkelen projecten, allen samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de top van de Nederlandse wetenschap. Met de subsidie geeft Nederland invulling aan de ambitie van de Europese Unie om in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te zijn. Daarnaast wil het kabinet met het geld een impuls geven aan innovatief onderzoek dat kan bijdragen aan maatschappelijke thema’s als duurzame energie, gezondheidszorg en ruimtegebruik. Het Besluit subsidies investeringen in de kennisinfrastructuur (Bsik) is een samenwerking tussen de ministeries van EZ, OCW, V&W, LNV, VROM en Financiën.

Naast wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijk-economische effecten, was de mate van samenwerking een belangrijk criterium bij de beoordeling van de projecten. Een sterke kenniseconomie komt slechts tot stand als bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen investeren in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van hoogwaardige kennis. Een onafhankelijke adviescommissie (Commissie van Wijzen) oordeelde over de goede mix van innovatief, doch toepasbaar onderzoek en adviseerde het kabinet over de kwaliteit van de projectvoorstellen. De 34 projecten richten zich op uiteenlopende thema’s. Onder de gehonoreerde initiatieven zijn projecten op het gebied van bijvoorbeeld waterhuishouding, maar ook onderzoeken naar grootschalige winning van windenergie en naar het gebruik van stamcellen.

Het kabinetsbesluit komt neer op een investering van EUR 800 miljoen. Hiervan gaat Eur 730 miljoen naar de 34 gehonoreerde projecten, de overige EUR 70 miljoen blijft gereserveerd voor een nadere invulling van het thema Duurzame Systeeminnovatie.

Projecten:
– Hoogwaardig ruimtegebruik:
5 projecten (van de 8 ingediende), in totaal EUR 134 miljoen
O.a. het opzetten van een kennisinfrastructuur rondom klimaatverandering en ruimtegebruik en een project op het gebied van civiele en hydraulische techniek in dichtbevolkte deltagebieden.

Andere projecten vindt u in het persbericht op de website van het ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken