Aanbesteding bewegwijzering rond

Het bedrijf Tebodin mag de komende drie jaar de bewegwijzering voor het Nederlandse rijkswegennet gaan verzorgen. Het contract is volgens de Europese richtlijnen aanbesteed en behelst de ontwikkeling van bewegwijzeringplannen en het beheer van een database. Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle bewegwijzeringborden boven en naast de rijkswegen.

Een commissie van interne en externe deskundigen heeft de acht inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit. Er is onder meer gekeken naar automatiseringskennis, kennis van het opstellen en beheersen van bewegwijzeringplannen en ervaring met technisch ingenieurswerk. Er wordt een raamcontract afgesloten voor het maken van bewegwijzeringplannen tegen vaste prijzen voor borden voor nieuwe situaties, langs nieuwe wegen en voor de vervanging van oude borden. Het contract voor het ontwerp en het beheer van de database wordt voor drie jaar gegund voor een bedrag van 547.490 euro. Daarbij bestaat tweemaal de mogelijkheid het contract met een jaar te verlengen.

In het bewegwijzeringplan is vastgelegd welke plaatsnamen en wegnummers op de borden worden vermeld zodat weggebruikers hun route kunnen vinden. Deze gegevens inclusief de locatie van het bord en de datum van plaatsing worden beheerd in de database. In Nederland wordt de bewegwijzering op de rijkswegen verzorgd door middel van de bekende blauwe routeborden met witte letters. Dit blijft zo.

Het contract wordt vóór 1 januari 2004 getekend. Om de continuïteit te waarborgen wordt met de huidige aanbieder, de ANWB, een overgangsregeling getroffen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat