Ministers presenteren visie op bouwsector

De ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat (VenW), Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) hebben op 25 november 2003 tijdens de conferentie ‘Perspectief voor de bouw’ hun visie op de bouwsector geformuleerd. Hierin is het uitgangspunt ‘nieuwe zakelijkheid’ en ‘zuivere verhoudingen’. ‘De bouw moet weer een normale sector worden, waarin open, eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking voorop staan’, aldus minister Brinkhorst namens de drie ministers.

Minister Peijs ging vooral in op de rolverdeling tussen de bouwsector en de overheid als opdrachtgever die noodzakelijk is om de nodige veranderingen tot stand te brengen. Ze heeft behoefte aan twee zaken: een gezonde marktwerking en kwaliteitsgaranties voor het geleverde werk. Ook stelde ze de rol van de overheid aan de orde. Het centrale begrip hiervoor binnen Rijkswaterstaat, Professioneel Opdrachtgeverschap, wordt opnieuw vormgegeven. Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat het systeem van ‘gunning op prijs’ plaatsmaakt voor ‘gunning op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding’.

Goede bedrijven in de bouw zijn naar de mening van minister Dekker van VROM bedrijven die aan een viertal eisen voldoen. Ze moeten de mededingingswet naleven, zich integer gedragen, klantgericht werken en kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Om de bouwende overheidsdiensten bij de verbeterslag te ondersteunen, richt de minister een Kenniscentrum Aanbesteden Bouw op. Dit centrum moet leiden tot samenwerking van grote aanbestedende overheidsdiensten, zoals Rijkswaterstaat, Defensie en de Rijksgebouwendienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministers presenteren visie op bouwsector | Infrasite

Ministers presenteren visie op bouwsector

De ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat (VenW), Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) hebben op 25 november 2003 tijdens de conferentie ‘Perspectief voor de bouw’ hun visie op de bouwsector geformuleerd. Hierin is het uitgangspunt ‘nieuwe zakelijkheid’ en ‘zuivere verhoudingen’. ‘De bouw moet weer een normale sector worden, waarin open, eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking voorop staan’, aldus minister Brinkhorst namens de drie ministers.

Minister Peijs ging vooral in op de rolverdeling tussen de bouwsector en de overheid als opdrachtgever die noodzakelijk is om de nodige veranderingen tot stand te brengen. Ze heeft behoefte aan twee zaken: een gezonde marktwerking en kwaliteitsgaranties voor het geleverde werk. Ook stelde ze de rol van de overheid aan de orde. Het centrale begrip hiervoor binnen Rijkswaterstaat, Professioneel Opdrachtgeverschap, wordt opnieuw vormgegeven. Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat het systeem van ‘gunning op prijs’ plaatsmaakt voor ‘gunning op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding’.

Goede bedrijven in de bouw zijn naar de mening van minister Dekker van VROM bedrijven die aan een viertal eisen voldoen. Ze moeten de mededingingswet naleven, zich integer gedragen, klantgericht werken en kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Om de bouwende overheidsdiensten bij de verbeterslag te ondersteunen, richt de minister een Kenniscentrum Aanbesteden Bouw op. Dit centrum moet leiden tot samenwerking van grote aanbestedende overheidsdiensten, zoals Rijkswaterstaat, Defensie en de Rijksgebouwendienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat