Limburg: Verbetering fietsknooppuntensysteem op stapel

De kwaliteit van het fietsknooppuntensysteem in Noord- en Midden-Limburg wordt verbeterd. Routes worden aangepast, er komen info-panelen, verkeersonveilige situaties worden opgelost, startlocaties worden ingericht, picknicksets en afvalbakken geplaatst inclusief schuilhutten. De Provincie Limburg heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld van € 125.285,-. Eenzelfde bedrag dragen de 19 gemeenten bij en uit Interreg IIIA middelen van de Euregio Benelux Midden Gebied komt een bedrag van € 250.571,-.

De aanpassing van het fietsknooppuntensysteem maakt onderdeel uit van het euregionaal project ‘Beleef het Groen’, geïnitieerd in het kader van grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg alsmede de Belgische provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het project ‘Beleef het Groen’ heeft als doel een kwalitatief hoogstaand bewegwijzerd netwerk te realiseren van routestructuren in het Benelux-Middengebied. Dit netwerk richt zich op wandel- en fietsroutes waarmee een uniek groen en recreatief aantrekkelijk recreatiegebied wordt ontsloten tussen het Duitse Ruhr-gebied, de Vlaamse Stedenruit en de Randstad in Nederland. Voor het totale project is een Interreg IIIA bijdrage beschikbaar van € 3.701.988,63.
Noord- en Midden-Limburg hebben gekozen voor een kwalitatieve verbetering van het de fietsroutestructuur omdat hiervan de grootste groep toeristen gebruik maakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Limburg: Verbetering fietsknooppuntensysteem op stapel | Infrasite

Limburg: Verbetering fietsknooppuntensysteem op stapel

De kwaliteit van het fietsknooppuntensysteem in Noord- en Midden-Limburg wordt verbeterd. Routes worden aangepast, er komen info-panelen, verkeersonveilige situaties worden opgelost, startlocaties worden ingericht, picknicksets en afvalbakken geplaatst inclusief schuilhutten. De Provincie Limburg heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld van € 125.285,-. Eenzelfde bedrag dragen de 19 gemeenten bij en uit Interreg IIIA middelen van de Euregio Benelux Midden Gebied komt een bedrag van € 250.571,-.

De aanpassing van het fietsknooppuntensysteem maakt onderdeel uit van het euregionaal project ‘Beleef het Groen’, geïnitieerd in het kader van grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg alsmede de Belgische provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het project ‘Beleef het Groen’ heeft als doel een kwalitatief hoogstaand bewegwijzerd netwerk te realiseren van routestructuren in het Benelux-Middengebied. Dit netwerk richt zich op wandel- en fietsroutes waarmee een uniek groen en recreatief aantrekkelijk recreatiegebied wordt ontsloten tussen het Duitse Ruhr-gebied, de Vlaamse Stedenruit en de Randstad in Nederland. Voor het totale project is een Interreg IIIA bijdrage beschikbaar van € 3.701.988,63.
Noord- en Midden-Limburg hebben gekozen voor een kwalitatieve verbetering van het de fietsroutestructuur omdat hiervan de grootste groep toeristen gebruik maakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg