BouwNed tevreden over brief minister

Minister Dekker van VROM heeft goede notie genomen van de bezwaren uit de bouwpraktijk op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De voorgestelde aanvulling op het wetsvoorstel is een belangrijke stap om de bouwproductie in Nederland weer op een acceptabel niveau te brengen. Aldus ondernemersorganisatie BouwNed in een reactie op de brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met de voorgestelde regeling, het zogenoemde projectbesluit, wordt het voor gemeenten mogelijk om bouwvergunningen af te geven zonder dat eerst een bestemmingsplan moet worden gewijzigd.
De minister komt hiermee tegemoet aan het bezwaar van de bouwwereld tegen afschaffing van de huidige artikel 19 procedure. BouwNed is van menig dat de nieuwe bestemmingsplanprocedure in de praktijk niet zal leiden tot kortere doorlooptijden. Voor een efficiënte uitvoering is vooral de kwaliteit en daadkracht van het ambtelijke en bestuurlijke apparaat van belang. In de praktijk blijkt het daaraan nogal eens te ontbreken.

Hoewel BouwNed positief is over de voorgenomen aanpassingen, is de ondernemersorganisatie wel van mening dat ook serieus werk moet worden gemaakt van beperking van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Deze vormen één van de belangrijkste belemmeringen bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De organisatie rekent erop dat de minister hier nader op ingaat tijdens de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

BouwNed tevreden over brief minister | Infrasite

BouwNed tevreden over brief minister

Minister Dekker van VROM heeft goede notie genomen van de bezwaren uit de bouwpraktijk op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De voorgestelde aanvulling op het wetsvoorstel is een belangrijke stap om de bouwproductie in Nederland weer op een acceptabel niveau te brengen. Aldus ondernemersorganisatie BouwNed in een reactie op de brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met de voorgestelde regeling, het zogenoemde projectbesluit, wordt het voor gemeenten mogelijk om bouwvergunningen af te geven zonder dat eerst een bestemmingsplan moet worden gewijzigd.
De minister komt hiermee tegemoet aan het bezwaar van de bouwwereld tegen afschaffing van de huidige artikel 19 procedure. BouwNed is van menig dat de nieuwe bestemmingsplanprocedure in de praktijk niet zal leiden tot kortere doorlooptijden. Voor een efficiënte uitvoering is vooral de kwaliteit en daadkracht van het ambtelijke en bestuurlijke apparaat van belang. In de praktijk blijkt het daaraan nogal eens te ontbreken.

Hoewel BouwNed positief is over de voorgenomen aanpassingen, is de ondernemersorganisatie wel van mening dat ook serieus werk moet worden gemaakt van beperking van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Deze vormen één van de belangrijkste belemmeringen bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De organisatie rekent erop dat de minister hier nader op ingaat tijdens de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB