Beter openbaar bestuur door vergelijken prestaties

Het kabinet wil de prestaties van het openbaar bestuur verbeteren en de mogelijkheden om prestaties te vergelijken, beter benutten. Benchmarking (van elkaar leren) is een instrument dat daarvoor kan worden ingezet.

Dat is het kabinetsstandpunt op een advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de mogelijkheden van benchmarking.

Met benchmarking en prestatievergelijking kunnen openbare besturen zich transparanter opstellen, verantwoording afleggen aan bepaalde organen, het toezicht vergemakkelijken en zich laten afrekenen op prestaties.

Het rijk gaat stimuleren dat onderdelen van zowel de rijksoverheid als de andere overheden hun prestaties gaan vergelijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ministerraad

Beter openbaar bestuur door vergelijken prestaties | Infrasite

Beter openbaar bestuur door vergelijken prestaties

Het kabinet wil de prestaties van het openbaar bestuur verbeteren en de mogelijkheden om prestaties te vergelijken, beter benutten. Benchmarking (van elkaar leren) is een instrument dat daarvoor kan worden ingezet.

Dat is het kabinetsstandpunt op een advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de mogelijkheden van benchmarking.

Met benchmarking en prestatievergelijking kunnen openbare besturen zich transparanter opstellen, verantwoording afleggen aan bepaalde organen, het toezicht vergemakkelijken en zich laten afrekenen op prestaties.

Het rijk gaat stimuleren dat onderdelen van zowel de rijksoverheid als de andere overheden hun prestaties gaan vergelijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ministerraad