Diepe ontgrondingen ook in Zuidoost Brabant aan banden

Ook in Zuidoost Brabant zullen diepe ontgrondingen voor de winning van ophoogzand niet meer worden toegestaan. Alleen functionele ontgrondingen die een positieve invloed hebben op het landschap worden nog toegestaan. Deze aanpassing van het provinciale ontgrondingenbeleid hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld. Het college wil hiermee onnodige aantasting van het landschap voorkomen. Daarnaast wordt de toepassing van rivier- en zeezand en hergebruik van grondstoffen gestimuleerd als ophoogzand voor wegen, bruggen en viaducten.

De laatste jaren is het gebruik van ophoogzand uit zee en rivieren in Brabant fors toegenomen. In de jaarlijkse behoefte in Brabant van gemiddeld circa 5 miljoen m3, werd in 2002 voor de helft voorzien door rivier- of zeezand. Dit zand werd echter vooral in West-en Midden Brabant afgezet. In Zuidoost-Brabant worden in uitzonderingssituaties, voornamelijk vanwege de hogere transportkosten, nog wel diepe ontgrondingen toegestaan om ophoogzand te winnen. Hierin komt nu verandering.

Vervoer over water
Uit onderzoek van het MCA (Multimodaal Coördinatie Adviescentrum) blijkt dat het goed mogelijk is om zee- en rivierzand aan te voeren naar Zuidoost-Brabant. Ook de markt zoekt zelf naar alternatieven voor diepe ontgrondingen, mede door veranderingen in prijspeil en voorraadsituaties. Daarnaast zullen in de komende jaren in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ grote hoeveelheden ophoogzand vrijkomen. Het is mede in het belang van de uitvoering van deze projecten dat dit ophoogzand doelmatig per binnenvaartschip kan worden afgezet. De regio Zuidoost Brabant is hiervoor geschikt. Deze nieuwe koers betekent tevens een stimulans voor de binnenvaart over de Brabantse kanalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Diepe ontgrondingen ook in Zuidoost Brabant aan banden | Infrasite

Diepe ontgrondingen ook in Zuidoost Brabant aan banden

Ook in Zuidoost Brabant zullen diepe ontgrondingen voor de winning van ophoogzand niet meer worden toegestaan. Alleen functionele ontgrondingen die een positieve invloed hebben op het landschap worden nog toegestaan. Deze aanpassing van het provinciale ontgrondingenbeleid hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld. Het college wil hiermee onnodige aantasting van het landschap voorkomen. Daarnaast wordt de toepassing van rivier- en zeezand en hergebruik van grondstoffen gestimuleerd als ophoogzand voor wegen, bruggen en viaducten.

De laatste jaren is het gebruik van ophoogzand uit zee en rivieren in Brabant fors toegenomen. In de jaarlijkse behoefte in Brabant van gemiddeld circa 5 miljoen m3, werd in 2002 voor de helft voorzien door rivier- of zeezand. Dit zand werd echter vooral in West-en Midden Brabant afgezet. In Zuidoost-Brabant worden in uitzonderingssituaties, voornamelijk vanwege de hogere transportkosten, nog wel diepe ontgrondingen toegestaan om ophoogzand te winnen. Hierin komt nu verandering.

Vervoer over water
Uit onderzoek van het MCA (Multimodaal Coördinatie Adviescentrum) blijkt dat het goed mogelijk is om zee- en rivierzand aan te voeren naar Zuidoost-Brabant. Ook de markt zoekt zelf naar alternatieven voor diepe ontgrondingen, mede door veranderingen in prijspeil en voorraadsituaties. Daarnaast zullen in de komende jaren in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ grote hoeveelheden ophoogzand vrijkomen. Het is mede in het belang van de uitvoering van deze projecten dat dit ophoogzand doelmatig per binnenvaartschip kan worden afgezet. De regio Zuidoost Brabant is hiervoor geschikt. Deze nieuwe koers betekent tevens een stimulans voor de binnenvaart over de Brabantse kanalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant