ITS Madrid: LogicaCMG levert goede verkeersinformatie

De verkeersinformatiedienst Mobile Traffic Services (MTS) van ICT-dienstverlener LogicaCMG heeft betrouwbare informatie opgeleverd over de reistijden en snelheden van voertuigen in een deel van Noord-Brabant. Op rijks- en provinciale wegen komt de informatie die LogicaCMG via GSM’s inwint overeen met de werkelijke situatie. Ook op toe- en afvoerwegen van en naar rijkswegen zijn met MTS vergelijkbare resultaten behaald. De MTS-gegevens van rijkswegen zijn minstens zo nauwkeurig als de informatie die Rijkswaterstaat door middel van lusdetectie op deze wegen verzamelt.

Dit blijkt uit de validatiestudie die verkeerskundig advies- en onderzoeksbureau Goudappel Coffeng in opdracht van LogicaCMG heeft uitgevoerd. De resultaten van deze studie heeft LogicaCMG vanmiddag bekendgemaakt op de Intelligent Transport Systems World Conference in Madrid.

In tegenstelling tot andere systemen kan MTS verkeersinformatie leveren over het gehele wegennet, zowel die van het rijk als van provincies en gemeenten. De huidige lusdetectie levert alleen informatie op rijkswegen. De infrastructuur hiervoor is kostbaar, logistiek moeilijk aan te leggen en vraagt onderhoud. Met MTS is dit niet nodig. Bovendien hoeft de klant, veelal de wegbeheerder, geen aanvullende beheerorganisatie in te richten, omdat MTS als dienst in de vorm van een abonnement wordt aangeboden.

MTS is afgelopen zomer voor het eerst door de provincie Noord-Brabant als proef ingezet in het gebied rond Breda en Tilburg – op en tussen de A16, A58, A59 en N261. De metingen hebben plaatsgevonden tijdens en buiten spitsuren. De provincie wil met MTS een beter beeld krijgen van de verkeersstromen. Peter de Wolff, projectleider provincie Noord-Brabant: “De eerste resultaten geven aan dat MTS veelbelovend is. Het systeem maakt een goede kans om de basis te leggen voor verkeersmanagement in onze provincie en wellicht ook in de rest van Nederland. Met behulp van MTS willen wij het wegennet efficiënter gaan benutten, bijvoorbeeld door reizigers tijdig te informeren over de verkeerssituatie, verwachte reistijden en alternatieve routes.”

“De eerste bevindingen van Goudappel Coffeng bevestigen dat onze MTS-diensten geschikt zijn voor brede toepassing door de wegbeheerder of informatievoorziening aan de automobilist”, zegt Ben Rutten, projectleider van LogicaCMG in Den Haag. “De techniek is er, de applicaties zijn ontwikkeld en de verkeersinformatie kan worden geleverd. MTS kan nu doelgericht en op grote schaal worden ingezet door wegbeheerders”, aldus Rutten.

De basis van MTS is het gebruik van het GSM-netwerk. Dit gebeurt in samenwerking met de Schotse partner Applied Generics en telecombedrijf Vodafone. De MTS-verkeersgegevens worden berekend met behulp van data die anoniem aan het GSM-netwerk worden onttrokken. Via gecodeerde data wordt inzicht verkregen in de verplaatsing van mobiele telefoons op het wegennet. Op basis hiervan worden vervolgens reistijden en snelheden berekend. Via passieve monitoring van het GSM-netwerk wordt anonieme informatie ingewonnen, zonder dat individuele mobiele telefoons worden benaderd.

De definitieve resultaten van de validatiestudie verschijnen in januari 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht LogicaCMG

ITS Madrid: LogicaCMG levert goede verkeersinformatie | Infrasite

ITS Madrid: LogicaCMG levert goede verkeersinformatie

De verkeersinformatiedienst Mobile Traffic Services (MTS) van ICT-dienstverlener LogicaCMG heeft betrouwbare informatie opgeleverd over de reistijden en snelheden van voertuigen in een deel van Noord-Brabant. Op rijks- en provinciale wegen komt de informatie die LogicaCMG via GSM’s inwint overeen met de werkelijke situatie. Ook op toe- en afvoerwegen van en naar rijkswegen zijn met MTS vergelijkbare resultaten behaald. De MTS-gegevens van rijkswegen zijn minstens zo nauwkeurig als de informatie die Rijkswaterstaat door middel van lusdetectie op deze wegen verzamelt.

Dit blijkt uit de validatiestudie die verkeerskundig advies- en onderzoeksbureau Goudappel Coffeng in opdracht van LogicaCMG heeft uitgevoerd. De resultaten van deze studie heeft LogicaCMG vanmiddag bekendgemaakt op de Intelligent Transport Systems World Conference in Madrid.

In tegenstelling tot andere systemen kan MTS verkeersinformatie leveren over het gehele wegennet, zowel die van het rijk als van provincies en gemeenten. De huidige lusdetectie levert alleen informatie op rijkswegen. De infrastructuur hiervoor is kostbaar, logistiek moeilijk aan te leggen en vraagt onderhoud. Met MTS is dit niet nodig. Bovendien hoeft de klant, veelal de wegbeheerder, geen aanvullende beheerorganisatie in te richten, omdat MTS als dienst in de vorm van een abonnement wordt aangeboden.

MTS is afgelopen zomer voor het eerst door de provincie Noord-Brabant als proef ingezet in het gebied rond Breda en Tilburg – op en tussen de A16, A58, A59 en N261. De metingen hebben plaatsgevonden tijdens en buiten spitsuren. De provincie wil met MTS een beter beeld krijgen van de verkeersstromen. Peter de Wolff, projectleider provincie Noord-Brabant: “De eerste resultaten geven aan dat MTS veelbelovend is. Het systeem maakt een goede kans om de basis te leggen voor verkeersmanagement in onze provincie en wellicht ook in de rest van Nederland. Met behulp van MTS willen wij het wegennet efficiënter gaan benutten, bijvoorbeeld door reizigers tijdig te informeren over de verkeerssituatie, verwachte reistijden en alternatieve routes.”

“De eerste bevindingen van Goudappel Coffeng bevestigen dat onze MTS-diensten geschikt zijn voor brede toepassing door de wegbeheerder of informatievoorziening aan de automobilist”, zegt Ben Rutten, projectleider van LogicaCMG in Den Haag. “De techniek is er, de applicaties zijn ontwikkeld en de verkeersinformatie kan worden geleverd. MTS kan nu doelgericht en op grote schaal worden ingezet door wegbeheerders”, aldus Rutten.

De basis van MTS is het gebruik van het GSM-netwerk. Dit gebeurt in samenwerking met de Schotse partner Applied Generics en telecombedrijf Vodafone. De MTS-verkeersgegevens worden berekend met behulp van data die anoniem aan het GSM-netwerk worden onttrokken. Via gecodeerde data wordt inzicht verkregen in de verplaatsing van mobiele telefoons op het wegennet. Op basis hiervan worden vervolgens reistijden en snelheden berekend. Via passieve monitoring van het GSM-netwerk wordt anonieme informatie ingewonnen, zonder dat individuele mobiele telefoons worden benaderd.

De definitieve resultaten van de validatiestudie verschijnen in januari 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht LogicaCMG