Gezamenlijke aanpak uitvoering natuurvisie Roermond-oo

Acht overheden en organisaties gaan samen de uitvoering van de Integrale Natuurvisie Roermond-oost e.o. realiseren. Het gaat daarbij om natuurcompensatie, het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en andere groenontwikkeling.
Het gebied Roermond-oost en omgeving staat door een aantal ruimtelijke ingrepen sterk onder druk. Het gaat daarbij vooral om de aanleg van een aantal wegen uit het zogeheten ‘ViaLimburg’-pakket: de Rijksweg 73-Zuid, de N280-Oost en de N293 Oosttangent Roermond. Om de verplichte natuurcompensatieprojecten en een ambitie voor bovenreguliere natuurontwikkeling op elkaar af te stemmen is eind 2000 de ‘Integrale Natuurvisie Roermond en omstreken’ opgesteld.

Op initiatief van de Gemeente Roermond en Provincie Limburg heeft ‘Ons WCL’ een plan van aanpak opgesteld voor de uitwerking van de integrale natuurvisie. Achter die aanpak hebben ook de gemeenten Roerdalen en Swalmen zich geschaard, evenals Rijkswaterstaat, de Stichting Ons WCL, de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer. Al deze acht organisaties met belangen in het gebied hebben op 13 november in Thorn een convenant ondertekend waarin ze de intentie uitspreken om samen te werken aan de uitwerking van de integrale natuurvisie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Gezamenlijke aanpak uitvoering natuurvisie Roermond-oo | Infrasite

Gezamenlijke aanpak uitvoering natuurvisie Roermond-oo

Acht overheden en organisaties gaan samen de uitvoering van de Integrale Natuurvisie Roermond-oost e.o. realiseren. Het gaat daarbij om natuurcompensatie, het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en andere groenontwikkeling.
Het gebied Roermond-oost en omgeving staat door een aantal ruimtelijke ingrepen sterk onder druk. Het gaat daarbij vooral om de aanleg van een aantal wegen uit het zogeheten ‘ViaLimburg’-pakket: de Rijksweg 73-Zuid, de N280-Oost en de N293 Oosttangent Roermond. Om de verplichte natuurcompensatieprojecten en een ambitie voor bovenreguliere natuurontwikkeling op elkaar af te stemmen is eind 2000 de ‘Integrale Natuurvisie Roermond en omstreken’ opgesteld.

Op initiatief van de Gemeente Roermond en Provincie Limburg heeft ‘Ons WCL’ een plan van aanpak opgesteld voor de uitwerking van de integrale natuurvisie. Achter die aanpak hebben ook de gemeenten Roerdalen en Swalmen zich geschaard, evenals Rijkswaterstaat, de Stichting Ons WCL, de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer. Al deze acht organisaties met belangen in het gebied hebben op 13 november in Thorn een convenant ondertekend waarin ze de intentie uitspreken om samen te werken aan de uitwerking van de integrale natuurvisie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg