AVBB: Files blijven voorlopig

In de huidige kabinetsperiode zal naar verwachting geen structurele aanpak van de congestie op weg en rail plaatsvinden, tenzij het kabinet andere financieringsvormen mogelijk maakt. Dit zei AVBB-voorzitter Brinkman vandaag tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Nederlands Vervoer.

Aanleiding voor deze verwachting is de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin het accent vooral ligt op beheer en onderhoud. Het AVBB is van mening dat het noodzakelijk is de basiskwaliteit van de infrastructuur op niveau te houden, maar wijst erop dat het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland meer middelen en een langetermijnvisie met ambitie verlangt.

Het AVBB is voorstander van het betrekken van de private sector bij het versneld uitvoeren van nieuwe infraprojecten op korte termijn. Eind dit jaar presenteert het AVBB de resultaten van een quick-scanstudie naar mogelijkheden van alternatieve financiering. Hierin wordt gekeken naar gebiedsgerichte ontwikkeling en toepassing van nieuwere contractvormen. Het AVBB roept het kabinet op voorfinanciering van infraprojecten te bevorderen en een lijst projecten op te stellen die deze kabinetsperiode versneld gestart kunnen worden.

Voor de lange termijn staat het AVBB achter het principe Benutten, Bouwen en Beprijzen om de bereikbaarheid in Nederland te kunnen blijven garanderen. Een grotere betrokkenheid van de particuliere sector is noodzakelijk. Het AVBB onderschrijft het uitgangsprincipe “de gebruiker betaalt”, waarin de gebruiker betaalt naar rato van het gebruik van infrastructuur en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Als de prijs van mobiliteit de werkelijke kosten zoveel mogelijk benadert, kan de gebruiker bewuste keuzes maken voor een transportwijze. Betalen voor mobiliteit is volgens het AVBB een zaak waarbij intensief overleg moet worden gevoerd met het gehele bedrijfsleven. Het verhogen van de kosten zonder dat er een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid tegenover staat, kan volgens het AVBB niet aan de orde zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Files blijven voorlopig | Infrasite

AVBB: Files blijven voorlopig

In de huidige kabinetsperiode zal naar verwachting geen structurele aanpak van de congestie op weg en rail plaatsvinden, tenzij het kabinet andere financieringsvormen mogelijk maakt. Dit zei AVBB-voorzitter Brinkman vandaag tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Nederlands Vervoer.

Aanleiding voor deze verwachting is de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin het accent vooral ligt op beheer en onderhoud. Het AVBB is van mening dat het noodzakelijk is de basiskwaliteit van de infrastructuur op niveau te houden, maar wijst erop dat het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland meer middelen en een langetermijnvisie met ambitie verlangt.

Het AVBB is voorstander van het betrekken van de private sector bij het versneld uitvoeren van nieuwe infraprojecten op korte termijn. Eind dit jaar presenteert het AVBB de resultaten van een quick-scanstudie naar mogelijkheden van alternatieve financiering. Hierin wordt gekeken naar gebiedsgerichte ontwikkeling en toepassing van nieuwere contractvormen. Het AVBB roept het kabinet op voorfinanciering van infraprojecten te bevorderen en een lijst projecten op te stellen die deze kabinetsperiode versneld gestart kunnen worden.

Voor de lange termijn staat het AVBB achter het principe Benutten, Bouwen en Beprijzen om de bereikbaarheid in Nederland te kunnen blijven garanderen. Een grotere betrokkenheid van de particuliere sector is noodzakelijk. Het AVBB onderschrijft het uitgangsprincipe “de gebruiker betaalt”, waarin de gebruiker betaalt naar rato van het gebruik van infrastructuur en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Als de prijs van mobiliteit de werkelijke kosten zoveel mogelijk benadert, kan de gebruiker bewuste keuzes maken voor een transportwijze. Betalen voor mobiliteit is volgens het AVBB een zaak waarbij intensief overleg moet worden gevoerd met het gehele bedrijfsleven. Het verhogen van de kosten zonder dat er een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid tegenover staat, kan volgens het AVBB niet aan de orde zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB