Kabinetsstandpunt zesde partiële herziening PKB SVV

Het kabinet heeft besloten om de geldigheidsduur van het SVV-2 met ingang van 17 januari 2004 te verlengen met vijf jaar.

De tekst van de zesde partiële herziening komt in de plaats van de uitspraak op bladzijde 15 van de vigerende PKB SVV-2, deel E onder de kop “Planperiode en geldigheidsduur“ en luidt als volgt:

“De planperiode van de PKB is verlengd tot de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe PKB-beleid voor verkeer en vervoer of tot uiterlijk 17 januari 2009.”

Bij dit besluit heeft het kabinet de overweging gehanteerd dat een geldige PKB noodzakelijk is voor de toepassing van de Tracéwet en daarmee voor de aanleg en wijziging van hoofdwegen, -vaarwegen en -spoorwegen. Door verlenging van het SVV-2 wordt het bestaande beleidskader voor verkeer en vervoer gecontinueerd.

Op grond van het hoofdlijnenakkoord van het kabinet zal er één geïntegreerd ruimtelijk beleidskader in de nota Ruimte worden opgenomen. Dat houdt in dat de relevante beleidsuitgangspunten onderdeel kunnen gaan uitmaken van het nieuwe beleidskader.

Kabinetsstandpunt zesde partiële herziening PKB SVV | Infrasite

Kabinetsstandpunt zesde partiële herziening PKB SVV

Het kabinet heeft besloten om de geldigheidsduur van het SVV-2 met ingang van 17 januari 2004 te verlengen met vijf jaar.

De tekst van de zesde partiële herziening komt in de plaats van de uitspraak op bladzijde 15 van de vigerende PKB SVV-2, deel E onder de kop “Planperiode en geldigheidsduur“ en luidt als volgt:

“De planperiode van de PKB is verlengd tot de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe PKB-beleid voor verkeer en vervoer of tot uiterlijk 17 januari 2009.”

Bij dit besluit heeft het kabinet de overweging gehanteerd dat een geldige PKB noodzakelijk is voor de toepassing van de Tracéwet en daarmee voor de aanleg en wijziging van hoofdwegen, -vaarwegen en -spoorwegen. Door verlenging van het SVV-2 wordt het bestaande beleidskader voor verkeer en vervoer gecontinueerd.

Op grond van het hoofdlijnenakkoord van het kabinet zal er één geïntegreerd ruimtelijk beleidskader in de nota Ruimte worden opgenomen. Dat houdt in dat de relevante beleidsuitgangspunten onderdeel kunnen gaan uitmaken van het nieuwe beleidskader.