Website ‘De Digitale Aannemer’ vernieuwd

Het BouwNed-initiatief De Digitale Aannemer heeft een geheel vernieuwde website. Op de site www.dedigitaleaannemer.nl vinden bouwers veel informatie zoals ICT nieuws, een activiteitenkalender, een kennisbank, informatie over cursussen en workshops en de website van de maand. Daarnaast is er een besloten deel voor deelnemers aan het project.

In het kader van De Digitale Aannemer ontwikkelt BouwNed samen met Syntens Innovatienetwerk, Stichting Bouwresearch (SBR) en diverse andere partners continue activiteiten die gratis of tegen lage kosten voor BouwNed-leden beschikbaar zijn.
Doelstellingen van De Digitale Aannemer zijn verbetering van het gebruik van de aanwezige ICT-middelen, integratie van bouwprocessen binnen de gehele bouwkolom met behulp van internettoepassingen en ondersteuning van de bedrijfscultuur en de bedrijfsprocessen door voorlichting over verbetermogelijkheden. Digitale Aannemers gebruiken ICT als strategisch instrument voor het gehele bedrijfsproces, en niet alleen als hulpmiddel bij bepaalde deelprocessen, zoals boekhouding, calculatie of werkenadministratie.

Het project is met name toegespitst op het MKB in de bouw. Ondanks jarenlange inspanning door BouwNed, blijkt dat er bij deze categorie bedrijven nog veel kan worden verbeterd als het gaat om het optimaal benutten van ICT. Voorlichting blijft daarom een belangrijk onderdeel van De Digitale Aannemer. Via de regionale BouwLokalen worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden onder de titel ‘Kom ICT kennis halen in Bouwlokalen’.
Regelmatig worden workshops gehouden in de zogenoemde e-rooms van diverse regionale Syntens-vestigingen. De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor bouw- en aannemingsbedrijven en worden toegespitst op het gebruik van bijvoorbeeld projectwebs, virtuele kantooromgevingen, elektronisch documentenbeheer of elektronisch inkopen/afroepen of het deelnemen aan een elektronische marktplaats. Voor bouwbedrijven die internettoepassingen willen integreren in hun bedrijfsprocessen, hun e-mailverkeer willen professionaliseren, professioneler willen omgaan met websites of hun kennis willen uitbreiden over het belang van internet voor de bouw, worden ééndaagse cursussen gegeven.
Een individueel bouwbedrijf kan voor zichzelf een ‘digitaal tijdspad’ vaststellen. Om te zien hoever men op dit pad is, kan een ICT scan worden uitgevoerd. Men ziet dan precies waar het bedrijf staat en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. De scans worden uitgevoerd door Syntens adviseurs, die hierbij gebruik maken van de MKB Automatiseringsscan, een ontwikkeling van SBR en BouwNed. De adviseur helpt het bouwbedrijf indien nodig bij het invullen of implementeren van de verbeterpunten.

Voor 2003/2004 heeft het project als thema ‘Projectmanagement Nieuwe stijl’. Op dit moment zijn een aantal trends te signaleren die de noodzaak van digitale aannemers actueler maakt dan ooit. In een teruglopende economie worden marges kleiner en wordt het steeds belangrijker om efficiënt te werken. Sneller beschikbare informatie over bouwprojecten kan hieraan een bijdrage leveren. Daarnaast is ICT een middel dat kan bijdragen aan meer transparantie in de bouw.

Uit de deelnemende bedrijven aan De Digitale Aannemer wordt door een deskundige jury de Digitale Aannemer van 2003 gekozen. Deze prijs zal tijdens de Bouwvakbeurs in Zuidlaren van 12 t/m 16 januari 2004 worden uitgereikt.

Website: http://www.dedigitaleaannemer.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Website ‘De Digitale Aannemer’ vernieuwd | Infrasite

Website ‘De Digitale Aannemer’ vernieuwd

Het BouwNed-initiatief De Digitale Aannemer heeft een geheel vernieuwde website. Op de site www.dedigitaleaannemer.nl vinden bouwers veel informatie zoals ICT nieuws, een activiteitenkalender, een kennisbank, informatie over cursussen en workshops en de website van de maand. Daarnaast is er een besloten deel voor deelnemers aan het project.

In het kader van De Digitale Aannemer ontwikkelt BouwNed samen met Syntens Innovatienetwerk, Stichting Bouwresearch (SBR) en diverse andere partners continue activiteiten die gratis of tegen lage kosten voor BouwNed-leden beschikbaar zijn.
Doelstellingen van De Digitale Aannemer zijn verbetering van het gebruik van de aanwezige ICT-middelen, integratie van bouwprocessen binnen de gehele bouwkolom met behulp van internettoepassingen en ondersteuning van de bedrijfscultuur en de bedrijfsprocessen door voorlichting over verbetermogelijkheden. Digitale Aannemers gebruiken ICT als strategisch instrument voor het gehele bedrijfsproces, en niet alleen als hulpmiddel bij bepaalde deelprocessen, zoals boekhouding, calculatie of werkenadministratie.

Het project is met name toegespitst op het MKB in de bouw. Ondanks jarenlange inspanning door BouwNed, blijkt dat er bij deze categorie bedrijven nog veel kan worden verbeterd als het gaat om het optimaal benutten van ICT. Voorlichting blijft daarom een belangrijk onderdeel van De Digitale Aannemer. Via de regionale BouwLokalen worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden onder de titel ‘Kom ICT kennis halen in Bouwlokalen’.
Regelmatig worden workshops gehouden in de zogenoemde e-rooms van diverse regionale Syntens-vestigingen. De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor bouw- en aannemingsbedrijven en worden toegespitst op het gebruik van bijvoorbeeld projectwebs, virtuele kantooromgevingen, elektronisch documentenbeheer of elektronisch inkopen/afroepen of het deelnemen aan een elektronische marktplaats. Voor bouwbedrijven die internettoepassingen willen integreren in hun bedrijfsprocessen, hun e-mailverkeer willen professionaliseren, professioneler willen omgaan met websites of hun kennis willen uitbreiden over het belang van internet voor de bouw, worden ééndaagse cursussen gegeven.
Een individueel bouwbedrijf kan voor zichzelf een ‘digitaal tijdspad’ vaststellen. Om te zien hoever men op dit pad is, kan een ICT scan worden uitgevoerd. Men ziet dan precies waar het bedrijf staat en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. De scans worden uitgevoerd door Syntens adviseurs, die hierbij gebruik maken van de MKB Automatiseringsscan, een ontwikkeling van SBR en BouwNed. De adviseur helpt het bouwbedrijf indien nodig bij het invullen of implementeren van de verbeterpunten.

Voor 2003/2004 heeft het project als thema ‘Projectmanagement Nieuwe stijl’. Op dit moment zijn een aantal trends te signaleren die de noodzaak van digitale aannemers actueler maakt dan ooit. In een teruglopende economie worden marges kleiner en wordt het steeds belangrijker om efficiënt te werken. Sneller beschikbare informatie over bouwprojecten kan hieraan een bijdrage leveren. Daarnaast is ICT een middel dat kan bijdragen aan meer transparantie in de bouw.

Uit de deelnemende bedrijven aan De Digitale Aannemer wordt door een deskundige jury de Digitale Aannemer van 2003 gekozen. Deze prijs zal tijdens de Bouwvakbeurs in Zuidlaren van 12 t/m 16 januari 2004 worden uitgereikt.

Website: http://www.dedigitaleaannemer.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB