SWOV: In oktober uitgebrachte rapporten

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de maand oktober de volgende rapporten uitgebracht:

R-2003-23
Veiligheid van enkele typen oversteekvoorzieningen in stedelijke gebieden;
Analyse van ongevallengegevens en gedragswaarnemingen.
Ir. A.C.M. de Langen. SWOV, Leidschendam. 50 + 46 blz.

D-2003-05
Infrastructurele verkeersvoorzieningen en hun veiligheidsaspecten;
De betekenis van de verschillende soorten verkeersvoorzieningen
voor een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem.
Ir. A. Dijkstra. SWOV, Leidschendam. 70 + 30 blz.

D-2000-16F
Evaluation économique des mesures de sécurité routière ;
Rapport présenté a la Table ronde no. 117 organisée par le CEMT Ã
Paris, les 26 et 27 octobre 2000.
Paul Wesemann. SWOV, Leidschendam. 44 blz.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht SWOV

SWOV: In oktober uitgebrachte rapporten | Infrasite

SWOV: In oktober uitgebrachte rapporten

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in de maand oktober de volgende rapporten uitgebracht:

R-2003-23
Veiligheid van enkele typen oversteekvoorzieningen in stedelijke gebieden;
Analyse van ongevallengegevens en gedragswaarnemingen.
Ir. A.C.M. de Langen. SWOV, Leidschendam. 50 + 46 blz.

D-2003-05
Infrastructurele verkeersvoorzieningen en hun veiligheidsaspecten;
De betekenis van de verschillende soorten verkeersvoorzieningen
voor een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem.
Ir. A. Dijkstra. SWOV, Leidschendam. 70 + 30 blz.

D-2000-16F
Evaluation économique des mesures de sécurité routière ;
Rapport présenté a la Table ronde no. 117 organisée par le CEMT Ã
Paris, les 26 et 27 octobre 2000.
Paul Wesemann. SWOV, Leidschendam. 44 blz.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht SWOV