CDA: Blijven investeren in infrastructuur

‘Zonder mobiliteit geen economische groei. De schade, zowel economisch als op het gebied van milieu zijn enorm. Om de mobiliteit in Nederland te vergroten zijn extra investeringen nodig. Dit zei CDA-fractielid Sybrand van Haersma Buma tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling voor Verkeer en Waterstaat.
Buma:”Ondanks de moeilijke financiële situatie van het rijk komt er extra geld voor mobiliteit.. Binnen de CDA fractie is er steun voor de hoofdlijn om achterstallig onderhoud aan te pakken; niet alleen op het spoor, maar ook aan weg en water. Het is meer dan nodig dat er op de begroting nu structureel ruimte komt voor onderhoud, ook na 2010. Vooral vaarwegen en spoor blijven punt van zorg. Een noodscenario als wij nu meemaken mag zich niet herhalen. Bij nieuwe projecten zal het onderhoudsbudget moeten worden meegenomen. Daarnaast moet er geld vrijkomen voor het stads- en streekvervoer om te moderniseren met de invoering van de chipkaart”.

Ook op het punt van de filebestrijding is de CDA-fractie positief . Buma:”Achterstallig onderhoud heeft filebestrijding van de eerste plaats verdrongen in de aandacht. Maar dat komt niet doordat de fileproblematiek is verminderd. Daarom lof voor tweede ronde spitsstroken en geld voor specifieke knelpunten”

Op het gebied van de Publiek-Private Samenwerking bij het aanleggen van infrastructuur is wat betreft de CDA fractie nog een slag te slaan. Van Haersma Buma: ‘Het rijk heeft constant te weinig geld voor infrastructuur. Maar veel grote beleggers als banken, verzekeraars en pensioenfondsen staan te trappelen om in infrastructuur te beleggen.’ Het lijkt erop alsof de overheid bang is om grip te verliezen. Volgens Buma hoeft dat niet: ‘zolang de overheid de randvoorwaarden bepaalt, moet de markt veel meer dan nu een project kunnen invullen’. Deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zal volgens het CDA vooral ten goede werken voor grote projecten als bijvoorbeeld de Betuwelijn en de Tweede Maasvlakte.

Wat betreft de situatie op het spoor constateert de CDA fractie dat dankzij de maatregelen van het kabinet zal het spoor in 2007 beter functioneren dan in 2003. Maar ook de NS haalt alles uit de kast. ‘Toch kijken we reikhalzend uit naar de tweede herstelplan spoor. Ook op het punt van sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer is nog een wereld te winnen.Nog steeds wordt de NS getroffen door de terreur van jongeren op een aantal risicolijnen. Onlangs vonden ten zuiden van Rotterdam zelfs meerdere malen gewapende roofovervallen op treinen plaats. Het CDA wil de minister vragen een extra inspanning te plegen om de veiligheid op risicolijnen te verhogen. Concreet vraag ik de minister 5 milioen uit het budget van 360 miljoen euro waaruit ook de chipcard zal worden bekostigd, te bestemmen voor de aanpak van de onveiligheid op risicolijnen. Dit kan dan besteed worden aan camera’s, of veiligheidszuilen. Dit ter ondersteuning van het personeel.’

De vele volgespoten muren in Nederland zijn Van Haersma Buma een doorn in het oog. ‘Alle nieuwe infra wordt meteen verpest door graffiti. Als je vanuit het buitenland per trein Nederland in rijdt dan herken je de grens omdat tot het laatste elektriciteitshuisje alles is volgekalkt. De megaprojecten als de HSL en de Betuwelijn zijn nog voor de opening niet om aan te zien. Het lijkt wel of er slechts zelden bij de bouw mee rekening wordt gehouden.’ De CDA-fractie stelt voor om alle geluidsschermen te voorzien van begroeiing. Buma:”Een andere oplossing zou een verbod van de verkoop van spuitbussen zijn aan iedereen onder de achttien jaar”.

Tot slot staat van Haersma Buma stil bij duurzaamheid in relatie tot mobiliteit. ‘Het milieuvraagstuk moet naar de mening van het CDA bij de bron worden aangepakt. De uitstoot van CO2 is een groot punt van zorg. Nederland kan daarin niet alleen veel bereiken. Europa is een startpunt, mobiliteit en duurzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille: het moet niet als tegenstrijdige grootheden worden gezien.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CDA Tweede Kamer-fractie