Advies: één nieuwe werkgeversorganisatie in de b

De commissie samengesteld uit ondernemers vanuit alle geledingen in de bouw (grootbedrijf, midden- en kleinbedrijf, B&U, GWW en gespecialiseerde aannemers) onder leiding van Hans Andersson (AEF, Utrecht) stelt voor om met ingang van 1 januari 2005 van start te gaan met één nieuwe werkgeversorganisatie die de gehele bouwbranche vertegenwoordigt.

De commissie heeft haar unanieme advies in de avond van 5 november 2003 uitgebracht aan de bestuursleden van het AVBB en zijn lidverenigingen. Op 6 november 2003 is het personeel van de betrokken organisaties geïnformeerd.

Het advies omvat in hoofdlijnen de volgende elementen.
Ondernemingen in de bouw kunnen rechtstreeks lid worden van de nieuwe werkgeversorganisatie in de bouw. Zij kiezen direct een Algemeen en Dagelijks Bestuur onder leiding van een onafhankelijke professionele voorzitter.
Op deze wijze zal de nieuwe organisatie aanzienlijk aan slagkracht winnen ten opzichte van de huidige organisatiestructuur.

In de nieuwe organisatie zullen de afzonderlijke lidverenigingen zich binnen een periode van 5 jaar kunnen omvormen tot vakgroepen. Deze kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de nieuwe organisatie. De vakgroepen richten zich op de uitwisseling van vaktechnische kennis, eventuele sectorale arbeidsvoorwaarden, alsmede bijzondere opleidingen en externe en interne communicatie.

Er komen volgens het voorstel in de nieuwe organisatie vijf regio’s, waarin bedrijven uit de verschillende geledingen (B&U, GWW en gespecialiseerde aannemers) vertegenwoordigd zijn. Op lokaal niveau kunnen bedrijven zich verenigen in afdelingen.

De commissie Andersson bepleit een sterke en flexibele werkorganisatie van beperkte omvang. Gedacht wordt aan een totaal van 100 tot 110 fte met daar boven op een aantal fte’s voor speciale werkzaamheden. Daarbij gaat het om contractueel voor specifieke dienstverlening af te spreken arbeidsplaatsen.
De commissie gaat uit van een aanzienlijke contributiereductie ten opzichte van de huidige situatie.

Het advies zal komende tijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende verenigingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Advies: één nieuwe werkgeversorganisatie in de b | Infrasite

Advies: één nieuwe werkgeversorganisatie in de b

De commissie samengesteld uit ondernemers vanuit alle geledingen in de bouw (grootbedrijf, midden- en kleinbedrijf, B&U, GWW en gespecialiseerde aannemers) onder leiding van Hans Andersson (AEF, Utrecht) stelt voor om met ingang van 1 januari 2005 van start te gaan met één nieuwe werkgeversorganisatie die de gehele bouwbranche vertegenwoordigt.

De commissie heeft haar unanieme advies in de avond van 5 november 2003 uitgebracht aan de bestuursleden van het AVBB en zijn lidverenigingen. Op 6 november 2003 is het personeel van de betrokken organisaties geïnformeerd.

Het advies omvat in hoofdlijnen de volgende elementen.
Ondernemingen in de bouw kunnen rechtstreeks lid worden van de nieuwe werkgeversorganisatie in de bouw. Zij kiezen direct een Algemeen en Dagelijks Bestuur onder leiding van een onafhankelijke professionele voorzitter.
Op deze wijze zal de nieuwe organisatie aanzienlijk aan slagkracht winnen ten opzichte van de huidige organisatiestructuur.

In de nieuwe organisatie zullen de afzonderlijke lidverenigingen zich binnen een periode van 5 jaar kunnen omvormen tot vakgroepen. Deze kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de nieuwe organisatie. De vakgroepen richten zich op de uitwisseling van vaktechnische kennis, eventuele sectorale arbeidsvoorwaarden, alsmede bijzondere opleidingen en externe en interne communicatie.

Er komen volgens het voorstel in de nieuwe organisatie vijf regio’s, waarin bedrijven uit de verschillende geledingen (B&U, GWW en gespecialiseerde aannemers) vertegenwoordigd zijn. Op lokaal niveau kunnen bedrijven zich verenigen in afdelingen.

De commissie Andersson bepleit een sterke en flexibele werkorganisatie van beperkte omvang. Gedacht wordt aan een totaal van 100 tot 110 fte met daar boven op een aantal fte’s voor speciale werkzaamheden. Daarbij gaat het om contractueel voor specifieke dienstverlening af te spreken arbeidsplaatsen.
De commissie gaat uit van een aanzienlijke contributiereductie ten opzichte van de huidige situatie.

Het advies zal komende tijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende verenigingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB