Gelderland gaat aannemers screenen

Op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) gaat de provincie Gelderland aannemers screenen die via een openbare aanbesteding in aanmerking willen komen voor een opdracht van de provincie voor wegenbouw- of bodemsaneringsprojecten. Hiertoe wordt een apart bureau Screening en Bewakingsaanpak ingesteld. Per jaar besteedt de provincie ruim 40 projecten aan (wegenaanleg en bodemsanering) met een totaalomzet van ongeveer 30 miljoen euro. Ervaringen bij andere overheden leren dat door de screening 20% van de aannemers wordt uitgesloten.

Een actieve screenings- en bewakingsaanpak heeft een preventieve werking en loont de moeite, is in de praktijk bij andere overheden gebleken. Het is de bedoeling dat niet alleen gescreend wordt en geadviseerd over het wel of niet verlenen van een opdracht, maar ook om het geven van inzicht in mogelijke tekortkomingen en risico=s op financieel gebied. De aanwezigheid van integriteitsrisico=s of bestuurlijke risico=s wordt tegelijkertijd meegenomen.
Alle werken (wegen en bodemsanering) die boven een geraamde aanneemsom van 250.000 euro uitkomen, worden openbaar aanbesteed en dus gescreend. Voor bepaalde werken geldt dat boven 125.000 euro eveneens openbaar wordt aanbesteed. Ook hierbij wordt gescreend.

De Beleidsregels Aanbesteding, die nu door het college van Gedeputeerde Staten voorlopig zijn vastgesteld, worden voor een definitieve vaststelling aan het Gelders Parlement voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Gelderland gaat aannemers screenen | Infrasite

Gelderland gaat aannemers screenen

Op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) gaat de provincie Gelderland aannemers screenen die via een openbare aanbesteding in aanmerking willen komen voor een opdracht van de provincie voor wegenbouw- of bodemsaneringsprojecten. Hiertoe wordt een apart bureau Screening en Bewakingsaanpak ingesteld. Per jaar besteedt de provincie ruim 40 projecten aan (wegenaanleg en bodemsanering) met een totaalomzet van ongeveer 30 miljoen euro. Ervaringen bij andere overheden leren dat door de screening 20% van de aannemers wordt uitgesloten.

Een actieve screenings- en bewakingsaanpak heeft een preventieve werking en loont de moeite, is in de praktijk bij andere overheden gebleken. Het is de bedoeling dat niet alleen gescreend wordt en geadviseerd over het wel of niet verlenen van een opdracht, maar ook om het geven van inzicht in mogelijke tekortkomingen en risico=s op financieel gebied. De aanwezigheid van integriteitsrisico=s of bestuurlijke risico=s wordt tegelijkertijd meegenomen.
Alle werken (wegen en bodemsanering) die boven een geraamde aanneemsom van 250.000 euro uitkomen, worden openbaar aanbesteed en dus gescreend. Voor bepaalde werken geldt dat boven 125.000 euro eveneens openbaar wordt aanbesteed. Ook hierbij wordt gescreend.

De Beleidsregels Aanbesteding, die nu door het college van Gedeputeerde Staten voorlopig zijn vastgesteld, worden voor een definitieve vaststelling aan het Gelders Parlement voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland