AVBB: Centrale CAO-afspraken globaler

CAO-afspraken op bedrijfstakniveau zullen in de toekomst een globaler karakter hebben, zodat verdere invulling decentraal kan plaatsvinden.

Dat stelt de nieuwe werkgeversonderhandelaar voor de Bouw-CAO, B. Bolwijn. Bij decentraal valt te denken aan branche-, ondernemings- en individueel niveau.
Arbeidsvoorwaardenvorming maakt de laatste decennia een ontwikkeling door van sterke centralisatie naar een meer gedecentraliseerde invulling. De trend van toenemende decentralisatie, differentiatie en flexibilisering zal zich verder doorzetten. Bolwijn: “Werkgevers en werknemers hebben behoefte aan meer maatwerk in de regelingen over arbeidsvoorwaarden. Niet alles hoeft meer centraal geregeld te worden. Meer moet overgelaten worden aan sectoren of ondernemingen. En we moeten centraal niet alles tot in details vastleggen en regelen”.
Dit betekent dat een grotere verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming neergelegd worden. De uitwerking van globale centrale afspraken kan dan beter aansluiten bij de bedrijfssituatie en bij specifieke wensen van werknemers.
“Dit betekent dat er ook meer vertrouwen moet zijn in het overleg tussen werkgevers en werknemer(s).”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Centrale CAO-afspraken globaler | Infrasite

AVBB: Centrale CAO-afspraken globaler

CAO-afspraken op bedrijfstakniveau zullen in de toekomst een globaler karakter hebben, zodat verdere invulling decentraal kan plaatsvinden.

Dat stelt de nieuwe werkgeversonderhandelaar voor de Bouw-CAO, B. Bolwijn. Bij decentraal valt te denken aan branche-, ondernemings- en individueel niveau.
Arbeidsvoorwaardenvorming maakt de laatste decennia een ontwikkeling door van sterke centralisatie naar een meer gedecentraliseerde invulling. De trend van toenemende decentralisatie, differentiatie en flexibilisering zal zich verder doorzetten. Bolwijn: “Werkgevers en werknemers hebben behoefte aan meer maatwerk in de regelingen over arbeidsvoorwaarden. Niet alles hoeft meer centraal geregeld te worden. Meer moet overgelaten worden aan sectoren of ondernemingen. En we moeten centraal niet alles tot in details vastleggen en regelen”.
Dit betekent dat een grotere verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming neergelegd worden. De uitwerking van globale centrale afspraken kan dan beter aansluiten bij de bedrijfssituatie en bij specifieke wensen van werknemers.
“Dit betekent dat er ook meer vertrouwen moet zijn in het overleg tussen werkgevers en werknemer(s).”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB