A15 Maasvlakte-Vaanplein:Stand van zaken OTB

Minister Peijs gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de stand van zaken van de Tracéwetprocedure van het project A15 Maasvlakte-Beneluxplein-Vaanplein.

Vorig jaar is tijdens het MIT-overleg met de regio Zuid-Holland afgesproken dat in de studie A15 Maasvlakte-Vaanplein in de OTB-fase onderzocht zal worden in hoeverre een (2e) Botlektunnel zowel financieel als verkeerskundig haalbaar was. Dit onderzoek is nog gaande. Tevens vindt in deze fase een noodzakelijke herberekening plaats ten aanzien van verkeerscijfers in relatie tot geluid. Naar verwachting zal het OTB medio 2004 gereed zijn, zo schrijft de minister.

A15 Maasvlakte-Vaanplein:Stand van zaken OTB | Infrasite

A15 Maasvlakte-Vaanplein:Stand van zaken OTB

Minister Peijs gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de stand van zaken van de Tracéwetprocedure van het project A15 Maasvlakte-Beneluxplein-Vaanplein.

Vorig jaar is tijdens het MIT-overleg met de regio Zuid-Holland afgesproken dat in de studie A15 Maasvlakte-Vaanplein in de OTB-fase onderzocht zal worden in hoeverre een (2e) Botlektunnel zowel financieel als verkeerskundig haalbaar was. Dit onderzoek is nog gaande. Tevens vindt in deze fase een noodzakelijke herberekening plaats ten aanzien van verkeerscijfers in relatie tot geluid. Naar verwachting zal het OTB medio 2004 gereed zijn, zo schrijft de minister.