Scherpere eisen voor locomotieven en mobiele machines

Er komen Europese eisen voor de uitlaatgassen van scheepsmotoren en locomotieven. Daarnaast worden de eisen voor uitlaatgassen van mobiele machines, zoals graafmachines en kranen, aangescherpt. Dit hebben de Europese ministers van milieu deze week in Luxemburg besloten.

De uitstoot van luchtvervuilende stoffen van nieuwe mobiele machines moet uiterlijk in 2014 met meer dan 90% zijn verminderd. De eisen voor locomotieven en scheepsmotoren gaan voorlopig minder ver. Wel heeft de Europese Commissie de opdracht gekregen uiterlijk in 2007 met een voorstel te komen om ook deze eisen verder aan te scherpen. De Europese eisen voor mobiele machines, locomotieven en binnenvaartschepen zijn in overeenstemming met Amerikaanse voorschriften.

Scheepsmotoren, locomotieven en mobiele machines zijn relatief grote vervuilers. De luchtvervuilende stoffen leiden tot verzuring en gezondheidsklachten. Stikstofoxiden en roetdeeltjes veroorzaken onder andere ademhalingsklachten, schade aan natuur en schade aan gebouwen en materialen.

Nadat het Europees Parlement de voorstellen heeft goedgekeurd zullen de nieuwe Europese eisen binnen enkele maanden worden gepubliceerd en binnen 1 jaar moeten worden omgezet in nationale wetgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Scherpere eisen voor locomotieven en mobiele machines | Infrasite

Scherpere eisen voor locomotieven en mobiele machines

Er komen Europese eisen voor de uitlaatgassen van scheepsmotoren en locomotieven. Daarnaast worden de eisen voor uitlaatgassen van mobiele machines, zoals graafmachines en kranen, aangescherpt. Dit hebben de Europese ministers van milieu deze week in Luxemburg besloten.

De uitstoot van luchtvervuilende stoffen van nieuwe mobiele machines moet uiterlijk in 2014 met meer dan 90% zijn verminderd. De eisen voor locomotieven en scheepsmotoren gaan voorlopig minder ver. Wel heeft de Europese Commissie de opdracht gekregen uiterlijk in 2007 met een voorstel te komen om ook deze eisen verder aan te scherpen. De Europese eisen voor mobiele machines, locomotieven en binnenvaartschepen zijn in overeenstemming met Amerikaanse voorschriften.

Scheepsmotoren, locomotieven en mobiele machines zijn relatief grote vervuilers. De luchtvervuilende stoffen leiden tot verzuring en gezondheidsklachten. Stikstofoxiden en roetdeeltjes veroorzaken onder andere ademhalingsklachten, schade aan natuur en schade aan gebouwen en materialen.

Nadat het Europees Parlement de voorstellen heeft goedgekeurd zullen de nieuwe Europese eisen binnen enkele maanden worden gepubliceerd en binnen 1 jaar moeten worden omgezet in nationale wetgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM