Veiligheidsprobleem invaart overnachtingshaven Haaften

De Raad voor de Transportveiligheid is verontrust over het gebrek aan aandacht van de vaarwegbeheerder (Rijkswaterstaat) voor een reeks van ongevallen die de afgelopen jaren plaatsvond in de monding van de overnachtingshaven van Haaften (aan de Waal, tegenover Zaltbommel). Onderzoek van de RvTV heeft uitgewezen dat door de specifieke trechtervorm van de havenmond en de beperkte hoogte van de havenhoofden bij hoog water verraderlijke stromingen ontstaan, die er de afgelopen jaren minstens 17 maal toe hebben geleid dat schepen op vrijwel identiek wijze en plaats aan de grond liepen. Daarbij ontstonden in enkele gevallen scheuren in de romp van de schepen. Tot nu toe heeft deze scheurvorming zich nog niet voorgedaan bij een tankschip of een ander schip met gevaarlijke lading. Mocht dat wel gebeuren, dan zou dit een veiligheidsrisico voor de omgeving en/of aanzienlijke schade voor het milieu tot gevolg kunnen hebben.

In zijn voorwoord bij het RvTV-rapport stelt mr. Van Vollenhoven dat de minister van Verkeer en Waterstaat niet alleen ten aanzien van de situatie in de haven van Haaften, maar ook in meer algemene zin erop zou moeten toezien dat de onder haar ressorterende bevoegde instanties, maar ook lokale vaarwegbeheerders, niet wachten tot de Raad voor de Transportveiligheid komt met een rapport over een gevaarlijke situatie. Ze moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

Veiligheidsprobleem invaart overnachtingshaven Haaften | Infrasite

Veiligheidsprobleem invaart overnachtingshaven Haaften

De Raad voor de Transportveiligheid is verontrust over het gebrek aan aandacht van de vaarwegbeheerder (Rijkswaterstaat) voor een reeks van ongevallen die de afgelopen jaren plaatsvond in de monding van de overnachtingshaven van Haaften (aan de Waal, tegenover Zaltbommel). Onderzoek van de RvTV heeft uitgewezen dat door de specifieke trechtervorm van de havenmond en de beperkte hoogte van de havenhoofden bij hoog water verraderlijke stromingen ontstaan, die er de afgelopen jaren minstens 17 maal toe hebben geleid dat schepen op vrijwel identiek wijze en plaats aan de grond liepen. Daarbij ontstonden in enkele gevallen scheuren in de romp van de schepen. Tot nu toe heeft deze scheurvorming zich nog niet voorgedaan bij een tankschip of een ander schip met gevaarlijke lading. Mocht dat wel gebeuren, dan zou dit een veiligheidsrisico voor de omgeving en/of aanzienlijke schade voor het milieu tot gevolg kunnen hebben.

In zijn voorwoord bij het RvTV-rapport stelt mr. Van Vollenhoven dat de minister van Verkeer en Waterstaat niet alleen ten aanzien van de situatie in de haven van Haaften, maar ook in meer algemene zin erop zou moeten toezien dat de onder haar ressorterende bevoegde instanties, maar ook lokale vaarwegbeheerders, niet wachten tot de Raad voor de Transportveiligheid komt met een rapport over een gevaarlijke situatie. Ze moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid