VIANED / Bolegbo-vok: Registratie k&l opgepakt

Het ministerie van EZ, dat het buisleidingendossier overneemt van tijdelijk beheerder V&W heeft bij monde van minister Brinkhorst laten weten het voortouw te willen nemen voor het maken van een wettelijk regeling. Ook zal dit departement de rol van Klic nader gaan bekijken.

De gww-verenigingen VIANED en Bolegbo-vok laten in een reactie weten blij te zijn met deze doorbraak. Al geruime tijd pleiten deze brancheorganisaties voor een goede registratie van de ruim 1,75 miljoen kilometer kabels en leidingen die onder onze grond liggen. De zorg van beide is duidelijk. Uitgerekend is dat er bij iedere graafactiviteit een 50 procent kans bestaat op schade. Omdat netbeheerders bij hun Klic-melding standaard aangeven niet in te staan voor de door hen geleverde gegevens zijn er regelmatig problemen bij het vastellen van de verantwoordelijkheidsvraag. Daar komt bij dat iedere netbeheerder zijn eigen soort tekeningen gebruikt waardoor eenduidigheid ver te zoeken is. Een derde probleem is dat niet iedere beheerder zich meldt. Eigenlijk zou het melden gewoom verplicht gesteld moeten worden en zouden de aannemers blind moeten kunnen varen op de gegevens die de netbeheerders aanleveren, zo laten VIANED en Bolegbo in een gezamenlijke reactie weten.

Door het onnodige grote aantal schadegevallen is de directe en vervolgschade steeds lastiger verzekerbaar. De brancheorganisaties stellen zich op het standpunt dat de netbeheerders hun geld verdienen met hun netwerken en om die reden al verantwoordelijk zouden moeten zijn voor een goede registratie hiervan. Recent heeft de problematiek de landelijke pers gehaald vanwege het grote gevaar dat kan ontstaan voor degenen die graafwerkzaamheden uitvoeren, de omwonenden en de passanten wanneer bijvoorbeeld hoogspanningskabels of gasleidingen kapot getrokken worden. Het is een goede zaak dat het regelen van de aansprakelijkheid is opgenomen in de conclusies van het COB-raopport. Wat niet in het rapport is meegenomen is de verantwoordelijkheid van gemeentes. VIANED en Bolegbo-vok pleiten voor stringentere voorwaarden wanneer netwerbeheerders concessies aanvragen. Vraagtekens zetten de twee GWWO-verenigigngen bij het optimisme van de samenstellers van het rapport dat de registratie binnen drie jaar geregeld kan zijn, wanneer de overheid het voortouw neemt. Om te kunnen zien wat er waar ligt zal heel Nederland op de schop moeten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

VIANED / Bolegbo-vok: Registratie k&l opgepakt | Infrasite

VIANED / Bolegbo-vok: Registratie k&l opgepakt

Het ministerie van EZ, dat het buisleidingendossier overneemt van tijdelijk beheerder V&W heeft bij monde van minister Brinkhorst laten weten het voortouw te willen nemen voor het maken van een wettelijk regeling. Ook zal dit departement de rol van Klic nader gaan bekijken.

De gww-verenigingen VIANED en Bolegbo-vok laten in een reactie weten blij te zijn met deze doorbraak. Al geruime tijd pleiten deze brancheorganisaties voor een goede registratie van de ruim 1,75 miljoen kilometer kabels en leidingen die onder onze grond liggen. De zorg van beide is duidelijk. Uitgerekend is dat er bij iedere graafactiviteit een 50 procent kans bestaat op schade. Omdat netbeheerders bij hun Klic-melding standaard aangeven niet in te staan voor de door hen geleverde gegevens zijn er regelmatig problemen bij het vastellen van de verantwoordelijkheidsvraag. Daar komt bij dat iedere netbeheerder zijn eigen soort tekeningen gebruikt waardoor eenduidigheid ver te zoeken is. Een derde probleem is dat niet iedere beheerder zich meldt. Eigenlijk zou het melden gewoom verplicht gesteld moeten worden en zouden de aannemers blind moeten kunnen varen op de gegevens die de netbeheerders aanleveren, zo laten VIANED en Bolegbo in een gezamenlijke reactie weten.

Door het onnodige grote aantal schadegevallen is de directe en vervolgschade steeds lastiger verzekerbaar. De brancheorganisaties stellen zich op het standpunt dat de netbeheerders hun geld verdienen met hun netwerken en om die reden al verantwoordelijk zouden moeten zijn voor een goede registratie hiervan. Recent heeft de problematiek de landelijke pers gehaald vanwege het grote gevaar dat kan ontstaan voor degenen die graafwerkzaamheden uitvoeren, de omwonenden en de passanten wanneer bijvoorbeeld hoogspanningskabels of gasleidingen kapot getrokken worden. Het is een goede zaak dat het regelen van de aansprakelijkheid is opgenomen in de conclusies van het COB-raopport. Wat niet in het rapport is meegenomen is de verantwoordelijkheid van gemeentes. VIANED en Bolegbo-vok pleiten voor stringentere voorwaarden wanneer netwerbeheerders concessies aanvragen. Vraagtekens zetten de twee GWWO-verenigigngen bij het optimisme van de samenstellers van het rapport dat de registratie binnen drie jaar geregeld kan zijn, wanneer de overheid het voortouw neemt. Om te kunnen zien wat er waar ligt zal heel Nederland op de schop moeten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB