Bij mistongevallen ook totale stilstand detecteren

De verkeerssignalering op autosnelwegen dient zodanig te worden verbeterd dat weggebruikers ook adequaat worden gewaarschuwd voor mistongevallen. De Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr.Pieter van Vollenhoven, richt deze aanbeveling tot de minister van Verkeer en Waterstaat in een verkort rapport dat is verschenen naar aanleiding van een mistongeval uit 1997. Uit onderzoek is gebleken dat dit mistongeval, op de A9 bij Badhoevedorp, zes à acht minuten kon voortduren doordat achteropkomende automobilisten niet werden gewaarschuwd voor de blokkade. Bij het ongeval vielen twee dodelijke slachtoffers en 49 gewonden, van wie het merendeel ernstig.

De Raad constateert dat de automatische inschakeling van de matrixborden alleen gebeurt als de detectielussen in het wegdek doorgeven dat de rijsnelheid op een wegvak beneden een bepaalde ondergrens komt. Op die manier kan de staart van een file worden beveiligd. Bij beginnende mistongevallen echter blijven voertuigen vanwege het beperkte zicht met relatief hoge snelheid op het initiële ongeval inrijden en ontstaat dus niet meteen een file.

Om ook dergelijke ongevallen snel te kunnen detecteren dient het systeem te worden uitgebreid met een zgn. blokkadedetector, waarmee ook een totale stilstand wordt opgemerkt. Een dergelijke uitbreiding van het systeem kan ertoe bijdragen dat mistongevallen niet uitgroeien tot grootschalige kettingbotsingen.
Omdat een en ander al geruime tijd bekend is bij Rijkswaterstaat maar er desondanks nog geen concrete maatregelen zijn genomen, acht de Raad voor de Transportveiligheid het toch noodzakelijk een rapport uit te brengen over dit onderwerp.

Tijdens het onderzoek is de Raad tevens tot de conclusie gekomen dat de snelheidsaanduidingen die nu worden gegeven door middel van matrixborden niet altijd voldoen. De Raad beveelt aan dat het in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij file of een ongeval) beter is om de aard van de stremming op de borden te tonen, omdat dat naar verwachting zal leiden tot een betere aanpassing van het rijgedrag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

Bij mistongevallen ook totale stilstand detecteren | Infrasite

Bij mistongevallen ook totale stilstand detecteren

De verkeerssignalering op autosnelwegen dient zodanig te worden verbeterd dat weggebruikers ook adequaat worden gewaarschuwd voor mistongevallen. De Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr.Pieter van Vollenhoven, richt deze aanbeveling tot de minister van Verkeer en Waterstaat in een verkort rapport dat is verschenen naar aanleiding van een mistongeval uit 1997. Uit onderzoek is gebleken dat dit mistongeval, op de A9 bij Badhoevedorp, zes à acht minuten kon voortduren doordat achteropkomende automobilisten niet werden gewaarschuwd voor de blokkade. Bij het ongeval vielen twee dodelijke slachtoffers en 49 gewonden, van wie het merendeel ernstig.

De Raad constateert dat de automatische inschakeling van de matrixborden alleen gebeurt als de detectielussen in het wegdek doorgeven dat de rijsnelheid op een wegvak beneden een bepaalde ondergrens komt. Op die manier kan de staart van een file worden beveiligd. Bij beginnende mistongevallen echter blijven voertuigen vanwege het beperkte zicht met relatief hoge snelheid op het initiële ongeval inrijden en ontstaat dus niet meteen een file.

Om ook dergelijke ongevallen snel te kunnen detecteren dient het systeem te worden uitgebreid met een zgn. blokkadedetector, waarmee ook een totale stilstand wordt opgemerkt. Een dergelijke uitbreiding van het systeem kan ertoe bijdragen dat mistongevallen niet uitgroeien tot grootschalige kettingbotsingen.
Omdat een en ander al geruime tijd bekend is bij Rijkswaterstaat maar er desondanks nog geen concrete maatregelen zijn genomen, acht de Raad voor de Transportveiligheid het toch noodzakelijk een rapport uit te brengen over dit onderwerp.

Tijdens het onderzoek is de Raad tevens tot de conclusie gekomen dat de snelheidsaanduidingen die nu worden gegeven door middel van matrixborden niet altijd voldoen. De Raad beveelt aan dat het in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij file of een ongeval) beter is om de aard van de stremming op de borden te tonen, omdat dat naar verwachting zal leiden tot een betere aanpassing van het rijgedrag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid