Voorkeurstracé RijnGouweLijn West conform wens regi

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft haar voorkeur uitgesproken over het toekomstige tracé van de RijnGouweLijn West. Het voorkeurstracé loopt van het transferium aan de A44, langs de zuidkant van de N206 naar Katwijk en verder langs de ESTEC naar Noordwijk óf via de Herenweg naar Noordwijk. Het college had de keuze uit vijf varianten. Het gekozen tracé komt als beste uit onderzoeken naar voren. Met haar besluit volgen Gedeputeerde Staten (GS) de voorkeur van de regio, vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Begeleidings Commissie RijnGouweLijn West.

De provincie heeft een milieu effect rapportage (MER) laten maken die vier mogelijke light-railverbindingen en een busalternatief tussen Leiden en de kust vergelijkt. Gekeken is naar effecten op de omgeving en op het gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Naar aanleiding van de MER is een advies gevraagd aan een commissie van wethouders en burgemeesters van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden en Oegstgeest. Marnix Norder, verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, daarover: “De gemeenten in de regio hebben zelf goed nagedacht over waar de RijnGouweLijn zou moeten lopen. Ik vind dat ze daarbij uitstekend werk hebben geleverd. Met hun advies voor een light-railverbinding langs de N206 naar Katwijk en verder naar Noordwijk kunnen we nu snel verder.”

De verwachting is dat light-rail de kosten van het totale openbaar vervoer in de regio aanmerkelijk kan verminderen. Aanpassing van het busvervoer kan dit niet. Mede hierom heeft de busvariant niet de voorkeur van GS. Twee light-railroutes zijn vanwege onder andere inpassingproblemen afgevallen: een variant die door Rijnsburg loopt en een variant waarbij Noordwijk en Katwijk elk een eigen, rechtstreekse lijn naar Leiden zouden krijgen.

De gekozen varianten vormen voorlopige, globale tracés. De bewoners en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van inspraakmogelijkheden die eind november starten. Om een ieder de mogelijkheid te geven uitgebreid geïnformeerd te worden over de plannen zijn er op 1 december in Noordwijk en 15 december in Valkenburg informatiebijeenkomsten. Op 9 december is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden van de zes betrokken gemeenten.
Na sluiting van de inspraaktermijn zal GS definitief beslissen over het voorkeurstracé. Hoe de route langs ‘Valkenburg’ en door de centra van Katwijk en Noordwijk exact gaat lopen, wordt in de tweede fase verder onderzocht. Daarmee wordt de MER afgerond. Vragen die dan aan bod komen zijn hoe de RijnGouweLijn precies moet worden ingepast in de straten en in het groen en hoe hinder kan worden voorkomen of verminderd. Aan het einde van de tweede fase wordt ook nog een (wettelijk) inspraakmoment voor bewoners en gemeenten ingepland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Voorkeurstracé RijnGouweLijn West conform wens regi | Infrasite

Voorkeurstracé RijnGouweLijn West conform wens regi

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft haar voorkeur uitgesproken over het toekomstige tracé van de RijnGouweLijn West. Het voorkeurstracé loopt van het transferium aan de A44, langs de zuidkant van de N206 naar Katwijk en verder langs de ESTEC naar Noordwijk óf via de Herenweg naar Noordwijk. Het college had de keuze uit vijf varianten. Het gekozen tracé komt als beste uit onderzoeken naar voren. Met haar besluit volgen Gedeputeerde Staten (GS) de voorkeur van de regio, vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Begeleidings Commissie RijnGouweLijn West.

De provincie heeft een milieu effect rapportage (MER) laten maken die vier mogelijke light-railverbindingen en een busalternatief tussen Leiden en de kust vergelijkt. Gekeken is naar effecten op de omgeving en op het gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Naar aanleiding van de MER is een advies gevraagd aan een commissie van wethouders en burgemeesters van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden en Oegstgeest. Marnix Norder, verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, daarover: “De gemeenten in de regio hebben zelf goed nagedacht over waar de RijnGouweLijn zou moeten lopen. Ik vind dat ze daarbij uitstekend werk hebben geleverd. Met hun advies voor een light-railverbinding langs de N206 naar Katwijk en verder naar Noordwijk kunnen we nu snel verder.”

De verwachting is dat light-rail de kosten van het totale openbaar vervoer in de regio aanmerkelijk kan verminderen. Aanpassing van het busvervoer kan dit niet. Mede hierom heeft de busvariant niet de voorkeur van GS. Twee light-railroutes zijn vanwege onder andere inpassingproblemen afgevallen: een variant die door Rijnsburg loopt en een variant waarbij Noordwijk en Katwijk elk een eigen, rechtstreekse lijn naar Leiden zouden krijgen.

De gekozen varianten vormen voorlopige, globale tracés. De bewoners en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van inspraakmogelijkheden die eind november starten. Om een ieder de mogelijkheid te geven uitgebreid geïnformeerd te worden over de plannen zijn er op 1 december in Noordwijk en 15 december in Valkenburg informatiebijeenkomsten. Op 9 december is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden van de zes betrokken gemeenten.
Na sluiting van de inspraaktermijn zal GS definitief beslissen over het voorkeurstracé. Hoe de route langs ‘Valkenburg’ en door de centra van Katwijk en Noordwijk exact gaat lopen, wordt in de tweede fase verder onderzocht. Daarmee wordt de MER afgerond. Vragen die dan aan bod komen zijn hoe de RijnGouweLijn precies moet worden ingepast in de straten en in het groen en hoe hinder kan worden voorkomen of verminderd. Aan het einde van de tweede fase wordt ook nog een (wettelijk) inspraakmoment voor bewoners en gemeenten ingepland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland