Bodemonderzoek verplicht in nieuwe archeologiewet

Bij bouwprojecten waarbij de bodem wordt verstoord, moet voortaan eerst archeologisch bodemonderzoek plaatsvinden. Opdrachtgevers gaan betalen voor dat onderzoek en voor de eventuele opgraving van bodemschatten.

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) heeft hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel regelt de invoering van het verdrag van Malta, waarin de bescherming van ondergronds archeologisch erfgoed is afgesproken.
Vroegtijdig onderzoek vermindert volgens de staatssecretaris de kans dat bij uiteindelijk bodemgebruik alsnog archeologische vondsten worden gedaan. Zo wordt mogelijke vertraging van bouwactiviteiten voorkomen.

Bodemschatten
Als voor een grote bodemverstorende ingreep een milieu-effectrapportage vereist is, wordt het doen van bodemonderzoek verplicht gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van woonwijken of nieuwe spoorlijnen.
De staatssecretaris wil ook een onderzoeksplicht invoeren voor kleinere bouwprojecten. Daarom worden gemeenten verplicht bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige bodemschatten.
Alle relevante onderzoeksresultaten worden door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) opgenomen in een landelijk informatiesysteem. Provincies worden eigenaar van de opgegraven schatten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie OCW

Bodemonderzoek verplicht in nieuwe archeologiewet | Infrasite

Bodemonderzoek verplicht in nieuwe archeologiewet

Bij bouwprojecten waarbij de bodem wordt verstoord, moet voortaan eerst archeologisch bodemonderzoek plaatsvinden. Opdrachtgevers gaan betalen voor dat onderzoek en voor de eventuele opgraving van bodemschatten.

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) heeft hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel regelt de invoering van het verdrag van Malta, waarin de bescherming van ondergronds archeologisch erfgoed is afgesproken.
Vroegtijdig onderzoek vermindert volgens de staatssecretaris de kans dat bij uiteindelijk bodemgebruik alsnog archeologische vondsten worden gedaan. Zo wordt mogelijke vertraging van bouwactiviteiten voorkomen.

Bodemschatten
Als voor een grote bodemverstorende ingreep een milieu-effectrapportage vereist is, wordt het doen van bodemonderzoek verplicht gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van woonwijken of nieuwe spoorlijnen.
De staatssecretaris wil ook een onderzoeksplicht invoeren voor kleinere bouwprojecten. Daarom worden gemeenten verplicht bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige bodemschatten.
Alle relevante onderzoeksresultaten worden door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) opgenomen in een landelijk informatiesysteem. Provincies worden eigenaar van de opgegraven schatten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie OCW