AVBB wil beter zicht op infraprojecten

Het AVBB wil beter zicht op de voortgang van infrastructuurprojecten op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Daarvoor is het nodig een ‘decentrale monitor’ op te zetten.

Nu de verantwoordelijkheid voor infrastructuur steeds meer bij decentrale besturen wordt neergelegd, dreigt onduidelijkheid over de voortgang van plannen. Om te voorkomen dat net als bij de woningbouw geen zicht is op de feitelijke bouwontwikkeling, wil het AVBB de voortgang goed in kaart brengen.
Jaarlijks onderzoekt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van de bouwkoepel de voortgang van de projecten op landelijk niveau. Meermalen bleek daaruit dat de uitvoering van projecten, en daarmee de oplossing van infrastructurele problemen, door de rijksoverheid naar achteren was geschoven.
Het AVBB wil een vergelijkbaar onderzoek naar de ontwikkeling van decentrale plannen. Dat zou mogelijk samen met de publieke opdrachtgevers, verenigd in het Platform Verkeer en Vervoer, opgepakt kunnen worden.
Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp staat deze week te lezen in het blad Bouwnieuws van het AVBB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB wil beter zicht op infraprojecten | Infrasite

AVBB wil beter zicht op infraprojecten

Het AVBB wil beter zicht op de voortgang van infrastructuurprojecten op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Daarvoor is het nodig een ‘decentrale monitor’ op te zetten.

Nu de verantwoordelijkheid voor infrastructuur steeds meer bij decentrale besturen wordt neergelegd, dreigt onduidelijkheid over de voortgang van plannen. Om te voorkomen dat net als bij de woningbouw geen zicht is op de feitelijke bouwontwikkeling, wil het AVBB de voortgang goed in kaart brengen.
Jaarlijks onderzoekt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van de bouwkoepel de voortgang van de projecten op landelijk niveau. Meermalen bleek daaruit dat de uitvoering van projecten, en daarmee de oplossing van infrastructurele problemen, door de rijksoverheid naar achteren was geschoven.
Het AVBB wil een vergelijkbaar onderzoek naar de ontwikkeling van decentrale plannen. Dat zou mogelijk samen met de publieke opdrachtgevers, verenigd in het Platform Verkeer en Vervoer, opgepakt kunnen worden.
Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp staat deze week te lezen in het blad Bouwnieuws van het AVBB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB