Nieuwe landelijke regeling voor afvalregistratie

De Ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit zal de verschillende provinciale regelingen van het melden en registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen met één landelijke regeling vervangen. Het nieuwe meldingsstelsel is van groot belang voor een goede handhaving en monitoring van de afvalregelgeving.

Met deze nieuwe landelijke regeling wordt het meldingstelsel vereenvoudigd en de administratieve lasten voor de bedrijven sterk verminderd. In nauw overleg met het afvalbedrijfsleven en de provincies wordt gewerkt aan een nieuw ICT-systeem

Het besluit geeft uitvoering aan de wens van de Tweede Kamer en het bedrijfsleven om de verschillende provinciale regelingen om het melden en registreren van afvalstoffen te uniformeren.

Het ontwerpbesluit wordt voor commentaar voorgepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe meldingstelsel zal naar verwachting met ingang van 1 januari 2005 in werking gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Nieuwe landelijke regeling voor afvalregistratie | Infrasite

Nieuwe landelijke regeling voor afvalregistratie

De Ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit zal de verschillende provinciale regelingen van het melden en registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen met één landelijke regeling vervangen. Het nieuwe meldingsstelsel is van groot belang voor een goede handhaving en monitoring van de afvalregelgeving.

Met deze nieuwe landelijke regeling wordt het meldingstelsel vereenvoudigd en de administratieve lasten voor de bedrijven sterk verminderd. In nauw overleg met het afvalbedrijfsleven en de provincies wordt gewerkt aan een nieuw ICT-systeem

Het besluit geeft uitvoering aan de wens van de Tweede Kamer en het bedrijfsleven om de verschillende provinciale regelingen om het melden en registreren van afvalstoffen te uniformeren.

Het ontwerpbesluit wordt voor commentaar voorgepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe meldingstelsel zal naar verwachting met ingang van 1 januari 2005 in werking gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM