VROM: Resultaat Transportcontrole 2003

Bijna twee op de tien transporten van vracht en afval overtreedt de milieuregels. Dit blijkt uit de landelijke Transportcontrole die de VROM – Inspectie afgelopen maand gehouden heeft. De Inspectie heeft zo’n 4.000 vrachtwagens, schepen, spoorwagons, containers en opslagplaatsen op bijna 100 locaties op milieuovertredingen gecontroleerd. Voor ruim eenderde van deze vrachten waren de milieuregels van toepassing. In elf procent van de gevallen is direct een proces-verbaal opgemaakt. Het gaat hier vooral om overtredingen van de Europese regels voor de in – en uitvoer van afval en het CFK – besluit.

Samenwerking

Bij deze grootschalige landelijke Transportcontrole heeft de VROM – Inspectie nauw samengewerkt met een groot aantal handhavingsdiensten zoals de Douane, de regiopolitiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), het RIVM, Algemene Inspectiedienst, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Inspectie Verkeer en Waterstaat en Koninklijke Marechaussee. Daarnaast hebben ook de Duitse en Belgische autoriteiten meegewerkt aan de transportcontrole. Aan de actie hebben ruim 900 handhavers meegedaan.

Overtredingen

Bij een deel van de transporten waren de formulieren niet of verkeerd ingevuld. De bestemming en manier van verwerken van de afvalstoffen is dan moeilijk te achterhalen. Ook zijn er vrachten retour naar de eigenaar gestuurd. Dit omdat voor het vervoer van het afval geen vergunning aanwezig was of omdat het ontvangende land of bedrijf
deze afvalstoffen niet wil of mag ontvangen. Het ging hier onder meer om autowrakken met daarin nog schadelijke vloeistoffen, koelkasten, accu’s, kabelafval, elf containers huisvuil met bestemming Azië, steenkoolteerpek vermengd met wasolie en een lekkende container met pesticiden.

Negende keer

Het is de negende keer dat de VROM – Inspectie de landelijke Transportcontrole houdt. Vorig jaar werden tijdens de actie eveneens zo’n 4.000 vrachtwagens, busjes, containers, wagonladingen en binnenvaartschepen gecontroleerd. Eén op de tien transporten van vracht of afval bleek toen de milieuregels te overtreden. Het jaar daarvoor was dat twaalf procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM