VROM: Misbruik van uitvoer afvalstoffen tegengaan

Staatssecretaris Van Geel (VROM) onderneemt extra acties om misbruik van de uitvoer van afvalstoffen naar Duitsland tegen te gaan. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de export van bouw- en sloopafval naar Duitsland.

Nuttige toepassing

Uit het onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat het merendeel van het geëxporteerde Nederlandse bouw- en sloopafval in Duitsland nuttig wordt toegepast. Tegelijkertijd blijkt dat de regels worden overtreden, maar dat er bij die overtredingen geen sprake is van grote milieurisico’s.

Volgens Van Geel is de Europese markt uitgangspunt: afval moet nuttig worden toegepast binnen een Europese markt met open grenzen. Het exporteren van afval is volgens hem geen probleem, maar het moet wel volgens de regels gebeuren.

Acties

Staatssecretaris Van Geel neemt maatregelen om het nuttig toepassen van het uitgevoerde afval te bevorderen. Zo wil hij strenger handhaven. Ook wil hij een betere afstemming met de Duitse afvalwetgeving en een verdere verbetering van de handhaafbaarheid van de exportvergunningen. Daarnaast gaat hij samen met het afvalbedrijfsleven toewerken naar een verdere harmonisering in Europees verband. Een belangrijke stap daarin is een Duits stortverbod voor brandbaar onbehandeld afval. Volgens de Duitse autoriteiten treedt dat stortverbod op 1 juli 2005 in werking. Nederland heeft een dergelijk stortverbod al sinds 1995.

Restfractie

De export van afvalstoffen naar Duitsland heeft betrekking op de restfracties die overblijven na het sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval. Dit is ongeveer 2% van het totale Nederlandse afvalaanbod. Nederland heeft hiervoor nog onvoldoende verwerkingsmogelijkheden. Worden de restfracties niet uitgevoerd, dan moeten ze voor een groot deel in Nederland worden gestort.

Aanleiding van het onderzoek van de VROM-Inspectie was de vrees dat het Nederlandse afval niet nuttig wordt toegepast, maar dat het rechtstreeks naar de Duitse stortplaatsen wordt gereden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

VROM: Misbruik van uitvoer afvalstoffen tegengaan | Infrasite

VROM: Misbruik van uitvoer afvalstoffen tegengaan

Staatssecretaris Van Geel (VROM) onderneemt extra acties om misbruik van de uitvoer van afvalstoffen naar Duitsland tegen te gaan. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de export van bouw- en sloopafval naar Duitsland.

Nuttige toepassing

Uit het onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat het merendeel van het geëxporteerde Nederlandse bouw- en sloopafval in Duitsland nuttig wordt toegepast. Tegelijkertijd blijkt dat de regels worden overtreden, maar dat er bij die overtredingen geen sprake is van grote milieurisico’s.

Volgens Van Geel is de Europese markt uitgangspunt: afval moet nuttig worden toegepast binnen een Europese markt met open grenzen. Het exporteren van afval is volgens hem geen probleem, maar het moet wel volgens de regels gebeuren.

Acties

Staatssecretaris Van Geel neemt maatregelen om het nuttig toepassen van het uitgevoerde afval te bevorderen. Zo wil hij strenger handhaven. Ook wil hij een betere afstemming met de Duitse afvalwetgeving en een verdere verbetering van de handhaafbaarheid van de exportvergunningen. Daarnaast gaat hij samen met het afvalbedrijfsleven toewerken naar een verdere harmonisering in Europees verband. Een belangrijke stap daarin is een Duits stortverbod voor brandbaar onbehandeld afval. Volgens de Duitse autoriteiten treedt dat stortverbod op 1 juli 2005 in werking. Nederland heeft een dergelijk stortverbod al sinds 1995.

Restfractie

De export van afvalstoffen naar Duitsland heeft betrekking op de restfracties die overblijven na het sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval. Dit is ongeveer 2% van het totale Nederlandse afvalaanbod. Nederland heeft hiervoor nog onvoldoende verwerkingsmogelijkheden. Worden de restfracties niet uitgevoerd, dan moeten ze voor een groot deel in Nederland worden gestort.

Aanleiding van het onderzoek van de VROM-Inspectie was de vrees dat het Nederlandse afval niet nuttig wordt toegepast, maar dat het rechtstreeks naar de Duitse stortplaatsen wordt gereden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM