AVBB wil behoud carpoolregeling

Het AVBB vraagt in een brief aan de vaste kamercommissie voor Financiën aandacht voor het behoud van de voor de bouw belangrijke carpoolregeling. Deze regeling dreigt te verdwijnen door het pakket maatregelen ter vereenvoudiging van het reiskostenregime dat het ministerie van Financiën per 1 januari 2004 wil invoeren.

In de bouw worden veel kilometers gemaakt. In 2002 carpoolde meer dan de helft van de werknemers vallend onder de Bouw-CAO. De bouw is hiermee de bedrijfstak met de meeste carpoolers. In de huidige regeling kan de chauffeur van de carpoolauto maximaal 28 eurocent onbelast ontvangen per gereden kilometer. Meerijders ontvangen deze belastingvrije kilometervergoeding niet.
In de plannen van het ministerie van Financiën ontvangen zowel de chauffeur van een eigen carpoolauto als de werknemer die met de eigen auto naar het werk rijdt, dezelfde fiscaal onbelaste kilometervergoeding van 17 eurocent. Hierdoor verdwijnt de stimulans tot carpoolen. Dit is maatschappelijk onwenselijk volgens het AVBB.

Het is voor de bouw van belang dat de chauffeur van de carpoolauto een fiscaal voordeel geniet en het AVBB wil daarom dat de chauffeur van de eigen carpoolauto in de nieuwe situatie nog steeds een fiscaal onbelaste vergoeding van 28 eurocent kan ontvangen en pleit hiervoor in een brief aan de leden van de vaste kamercommissie.

Meer over dit onderwerp staat in BouwNieuws 18. Dit nummer verschijnt zaterdag 18 oktober 2003.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB wil behoud carpoolregeling | Infrasite

AVBB wil behoud carpoolregeling

Het AVBB vraagt in een brief aan de vaste kamercommissie voor Financiën aandacht voor het behoud van de voor de bouw belangrijke carpoolregeling. Deze regeling dreigt te verdwijnen door het pakket maatregelen ter vereenvoudiging van het reiskostenregime dat het ministerie van Financiën per 1 januari 2004 wil invoeren.

In de bouw worden veel kilometers gemaakt. In 2002 carpoolde meer dan de helft van de werknemers vallend onder de Bouw-CAO. De bouw is hiermee de bedrijfstak met de meeste carpoolers. In de huidige regeling kan de chauffeur van de carpoolauto maximaal 28 eurocent onbelast ontvangen per gereden kilometer. Meerijders ontvangen deze belastingvrije kilometervergoeding niet.
In de plannen van het ministerie van Financiën ontvangen zowel de chauffeur van een eigen carpoolauto als de werknemer die met de eigen auto naar het werk rijdt, dezelfde fiscaal onbelaste kilometervergoeding van 17 eurocent. Hierdoor verdwijnt de stimulans tot carpoolen. Dit is maatschappelijk onwenselijk volgens het AVBB.

Het is voor de bouw van belang dat de chauffeur van de carpoolauto een fiscaal voordeel geniet en het AVBB wil daarom dat de chauffeur van de eigen carpoolauto in de nieuwe situatie nog steeds een fiscaal onbelaste vergoeding van 28 eurocent kan ontvangen en pleit hiervoor in een brief aan de leden van de vaste kamercommissie.

Meer over dit onderwerp staat in BouwNieuws 18. Dit nummer verschijnt zaterdag 18 oktober 2003.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB