Veranderingen in raad van bestuur ARCADIS

ARCADIS heeft vandaag bekend gemaakt dat Steve Blake terugtreedt uit de Raad van Bestuur van ARCADIS NV. Per 1 november a.s. wordt hij benoemd tot CEO van de Noord-Amerikaanse activiteiten van ARCADIS. Daarmee volgt hij Joe Hastey op, die eerder aankondigde de onderneming per diezelfde datum te verlaten. Steve Blake zal rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vooruitlopend op zijn pensionering, treedt ir. Jan Zijlstra per 1 januari 2004 terug uit de Raad van Bestuur. Zijn taken worden overgenomen door bestuurslid ir. Michiel Jaski. Tot zijn pensionering in de loop van 2005 zal Jan Zijlstra als adviseur van de Raad van Bestuur taken verrichten gericht op de ontwikkeling van specifieke marktsegmenten. Daarmee sluit hij een loopbaan van 32 jaar bij de onderneming af, waarvan een groot aantal jaren in managementfuncties.

Na bovenstaande mutaties bestaat de Raad van Bestuur uit ir. Harrie Noy (voorzitter) en ir. Michiel Jaski. De Raad van Commissarissen heeft inmiddels het proces gestart om te komen tot aanvulling van de Raad van Bestuur met een nieuw lid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV

Veranderingen in raad van bestuur ARCADIS | Infrasite

Veranderingen in raad van bestuur ARCADIS

ARCADIS heeft vandaag bekend gemaakt dat Steve Blake terugtreedt uit de Raad van Bestuur van ARCADIS NV. Per 1 november a.s. wordt hij benoemd tot CEO van de Noord-Amerikaanse activiteiten van ARCADIS. Daarmee volgt hij Joe Hastey op, die eerder aankondigde de onderneming per diezelfde datum te verlaten. Steve Blake zal rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vooruitlopend op zijn pensionering, treedt ir. Jan Zijlstra per 1 januari 2004 terug uit de Raad van Bestuur. Zijn taken worden overgenomen door bestuurslid ir. Michiel Jaski. Tot zijn pensionering in de loop van 2005 zal Jan Zijlstra als adviseur van de Raad van Bestuur taken verrichten gericht op de ontwikkeling van specifieke marktsegmenten. Daarmee sluit hij een loopbaan van 32 jaar bij de onderneming af, waarvan een groot aantal jaren in managementfuncties.

Na bovenstaande mutaties bestaat de Raad van Bestuur uit ir. Harrie Noy (voorzitter) en ir. Michiel Jaski. De Raad van Commissarissen heeft inmiddels het proces gestart om te komen tot aanvulling van de Raad van Bestuur met een nieuw lid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV