RvTV: Maatregelen nodig niet-stroef nieuw asfaltbeton

De Nederlandse wegen waarvan het wegdek bestaat uit asfaltbeton dat na het aanbrengen niet met split of steenslag wordt afgestrooid, zijn in de eerste weken na het vrijgegeven voor het verkeer aanzienlijk minder stroef dan de weggebruikers gewend zijn. Dat niet-afstrooien gebeurt vooral bij de moderne asfaltsoorten zeer-open-asfalt-beton (ZOAB) en steen-mastiek-asfalt (SMA). Vooral bij blokkerend remmen is de stroefheid van die niet afgestrooide asfaltsoorten aanzienlijk geringer dan bij ‘ouderwets’ dicht asfaltbeton of bij ZOAB en SMA dat al langere tijd in gebruik is. Dat leidt tot onveilige situaties, zo constateert de Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, in een rapport naar aanleiding van een (verkort) onderzoek naar een ongeval dat in september 2001 plaatsvond in Dronten.

CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur waarin o.a. wegbeheerders, wegenbouwaannemers en openbaarvervoersorganisaties samenwerken, zal volgens de RvTV dan ook aanvullend onderzoek moeten bevorderen, om ervoor te zorgen dat oplossingen worden gevonden voor de stroefheidsproblemen van nieuw niet-afgestrooid asfaltbeton. Vooralsnog zou CROW richtlijnen moeten opstellen voor het plaatsen van waarschuwingsborden bij nieuwe deklagen die bestaan uit de twee vormen van niet-afgestrooid asfaltbeton.

De RvTV signaleert in zijn rapport, dat beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen aan de geringe stroefheid van nieuw niet-afgestrooid asfaltbeton minder aandacht besteden dan Rijkswaterstaat pleegt te doen. De RvTV beveelt dan ook aan dat de beheerders van provinciale en lokale wegen in dit opzicht dezelfde gedragslijnen gaan volgen als Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

RvTV: Maatregelen nodig niet-stroef nieuw asfaltbeton | Infrasite

RvTV: Maatregelen nodig niet-stroef nieuw asfaltbeton

De Nederlandse wegen waarvan het wegdek bestaat uit asfaltbeton dat na het aanbrengen niet met split of steenslag wordt afgestrooid, zijn in de eerste weken na het vrijgegeven voor het verkeer aanzienlijk minder stroef dan de weggebruikers gewend zijn. Dat niet-afstrooien gebeurt vooral bij de moderne asfaltsoorten zeer-open-asfalt-beton (ZOAB) en steen-mastiek-asfalt (SMA). Vooral bij blokkerend remmen is de stroefheid van die niet afgestrooide asfaltsoorten aanzienlijk geringer dan bij ‘ouderwets’ dicht asfaltbeton of bij ZOAB en SMA dat al langere tijd in gebruik is. Dat leidt tot onveilige situaties, zo constateert de Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, in een rapport naar aanleiding van een (verkort) onderzoek naar een ongeval dat in september 2001 plaatsvond in Dronten.

CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur waarin o.a. wegbeheerders, wegenbouwaannemers en openbaarvervoersorganisaties samenwerken, zal volgens de RvTV dan ook aanvullend onderzoek moeten bevorderen, om ervoor te zorgen dat oplossingen worden gevonden voor de stroefheidsproblemen van nieuw niet-afgestrooid asfaltbeton. Vooralsnog zou CROW richtlijnen moeten opstellen voor het plaatsen van waarschuwingsborden bij nieuwe deklagen die bestaan uit de twee vormen van niet-afgestrooid asfaltbeton.

De RvTV signaleert in zijn rapport, dat beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen aan de geringe stroefheid van nieuw niet-afgestrooid asfaltbeton minder aandacht besteden dan Rijkswaterstaat pleegt te doen. De RvTV beveelt dan ook aan dat de beheerders van provinciale en lokale wegen in dit opzicht dezelfde gedragslijnen gaan volgen als Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid