AVBB: Steun bij invoeren gedragscode

Om bouwbedrijven te helpen bij het invoeren van een gedragscode heeft het AVBB in samenspraak met lidverenigingen en ondernemers een handzame brochure samengesteld die via de lidverenigingen voor alle bouwondernemingen beschikbaar is.

Voorzitter Brinkman heeft eerder alle bouwbedrijven opgeroepen de bedrijfscode in te voeren. In het voorwoord stelt Brinkman naar aanleiding van de parlementaire enquête en de negatieve publiciteit: “De hele bouwsector heeft er last van, ook al spitste het onderzoek zich toe op aanbestedingen in het kader van overheidsopdrachten. Betrouwbaarheid en integriteit zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat moet veranderen. Wij zullen het vertrouwen moeten herwinnen door de ander ervan te overtuigen dat er eerlijk en goed zaken worden gedaan.” Invoeren en naleven van de bedrijfscode is daar een hulpmiddel bij.

Met de bedrijfscode geeft een ondernemer aan zich verre te houden van ongeoorloofd en maatschappelijk ongeaccepteerd gedrag. Onderdelen van de code zijn de verplichting tot het instellen van een vertrouwenspersoon in de onderneming en een trainingsprogramma voor het gehele personeel. Ook zijn duidelijke sancties omschreven wanneer een personeelslid zich niet houdt aan de regels ten aanzien van bijvoorbeeld vooroverleg.
De brochure ‘Gedrag om trots op te zijn’ geeft niet alleen de tekst van de code, maar ook toelichtingen en adviezen. Vanaf 10 juli is de publicatie beschikbaar. Ondernemingen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun brancheorganisatie over de invoering van de bedrijfscode.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Steun bij invoeren gedragscode | Infrasite

AVBB: Steun bij invoeren gedragscode

Om bouwbedrijven te helpen bij het invoeren van een gedragscode heeft het AVBB in samenspraak met lidverenigingen en ondernemers een handzame brochure samengesteld die via de lidverenigingen voor alle bouwondernemingen beschikbaar is.

Voorzitter Brinkman heeft eerder alle bouwbedrijven opgeroepen de bedrijfscode in te voeren. In het voorwoord stelt Brinkman naar aanleiding van de parlementaire enquête en de negatieve publiciteit: “De hele bouwsector heeft er last van, ook al spitste het onderzoek zich toe op aanbestedingen in het kader van overheidsopdrachten. Betrouwbaarheid en integriteit zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat moet veranderen. Wij zullen het vertrouwen moeten herwinnen door de ander ervan te overtuigen dat er eerlijk en goed zaken worden gedaan.” Invoeren en naleven van de bedrijfscode is daar een hulpmiddel bij.

Met de bedrijfscode geeft een ondernemer aan zich verre te houden van ongeoorloofd en maatschappelijk ongeaccepteerd gedrag. Onderdelen van de code zijn de verplichting tot het instellen van een vertrouwenspersoon in de onderneming en een trainingsprogramma voor het gehele personeel. Ook zijn duidelijke sancties omschreven wanneer een personeelslid zich niet houdt aan de regels ten aanzien van bijvoorbeeld vooroverleg.
De brochure ‘Gedrag om trots op te zijn’ geeft niet alleen de tekst van de code, maar ook toelichtingen en adviezen. Vanaf 10 juli is de publicatie beschikbaar. Ondernemingen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun brancheorganisatie over de invoering van de bedrijfscode.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB