Afspraken aansluiting Betuweroute op Duits spoornet

Nederland en Duitsland blijven samen werken aan een optimale aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet.

De landen willen onder meer onderzoeken of het mogelijk is de Duitse netspanning door te trekken tot aan het einde van het goederenspoor bij Zevenaar. Het voordeel daarvan is dat goederentreinen die over de Betuweroute rijden slechts één keer hoeven om te schakelen van een spanning van 25 kilovolt naar 15 kilovolt.

De afspraken staan in een verklaring die 6 oktober 2003 is ondertekend door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar Duitse verkeerscollega Stolpe. De bewindslieden hebben concrete afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking op het gebied van goederenvervoer. Voorafgaande aan de ondertekening namen Peijs en Stolpe deel aan een discussie over de toekomstige ontwikkelingen in het goederenvervoer; implicaties voor het Duitse en Nederlandse transportbeleid. Zij deden dat samen met topvertegenwoordigers uit de Duitse en Nederlandse vervoers- en verladersector.

Andere hoofdpunten uit de verklaring betreffen o.a.:
· short sea shipping: harmonisering van administratieve procedures;
· binnenvaart: strategische samenwerking ter versterking van de binnenvaart;
· innovatie: nauwe samenwerking om efficiënte en innovatieve transportsystemen te ontwikkelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Afspraken aansluiting Betuweroute op Duits spoornet | Infrasite

Afspraken aansluiting Betuweroute op Duits spoornet

Nederland en Duitsland blijven samen werken aan een optimale aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornet.

De landen willen onder meer onderzoeken of het mogelijk is de Duitse netspanning door te trekken tot aan het einde van het goederenspoor bij Zevenaar. Het voordeel daarvan is dat goederentreinen die over de Betuweroute rijden slechts één keer hoeven om te schakelen van een spanning van 25 kilovolt naar 15 kilovolt.

De afspraken staan in een verklaring die 6 oktober 2003 is ondertekend door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar Duitse verkeerscollega Stolpe. De bewindslieden hebben concrete afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking op het gebied van goederenvervoer. Voorafgaande aan de ondertekening namen Peijs en Stolpe deel aan een discussie over de toekomstige ontwikkelingen in het goederenvervoer; implicaties voor het Duitse en Nederlandse transportbeleid. Zij deden dat samen met topvertegenwoordigers uit de Duitse en Nederlandse vervoers- en verladersector.

Andere hoofdpunten uit de verklaring betreffen o.a.:
· short sea shipping: harmonisering van administratieve procedures;
· binnenvaart: strategische samenwerking ter versterking van de binnenvaart;
· innovatie: nauwe samenwerking om efficiënte en innovatieve transportsystemen te ontwikkelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat